Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

ADTP Bucuresti-Ilfov este pregatita pentru organizarea transportului intre Capitala si localitatile din judetul Ilfov, in iulie urmand sa fie anuntat programul integrat de transport, actualmente in curs de finalizare. 20 de trasee vor fi scoase la licitatie pentru carausii privati, restul fiind atribuite catre STB si catre operatorii regionali interni din Voluntari si Chitila. Vor fi implementate integrare tarifara si sisteme de management inteligent al traficului, asa cum au toate orasele care se respecta din vest.
 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (ADTPBI) are planuri ambitioase pentru 2019, principalul obiectiv fiind gestionarea transportului public de calatori pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale (UAT) membre ADTPBI. In acest sens, este in curs de implementare programul integrat de transport Bucuresti-Ilfov, elaborat in baza recomandarilor din planul de mobilitate urbana durabila PMUD-BI si a politicii tarifare integrate, in conformitate cu regulamentul european 1370/2007. Acest lucru presupune aplicarea mai multor pasi pregatitori, la care se lucreaza in prezent. Pe de o parte, este vorba de adaptarea serviciilor de transport public prestate de catre STB SA (societate constituita ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome de Transport Bucuresti) la conditiile concrete ale pietei (venirea noilor autobuze, asigurarea continuitatii serviciului de transport pe anumite trasee din judetul Ilfov, pana la posibilitatea acoperirii de alti operatori in conditiile tehnice impuse de ADTPBI). STB SA opereaza in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 1/2018.
In acelasi timp, s-a decis delegarea serviciului de transport pe cinci trasee catre operatorul regional Serviciul Transport Voluntari SA, respectiv delegarea a doua trasee catre operatorul regional intern ECOTRANS STCM, contractele fiind in curs de semnare. 20 de trasee Bucuresti-Ilfov (grupate in patru loturi) vor fi delegate prin atribuire competitiva catre operatori privati, procedura fiind in curs de avizare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP). Dupa primirea avizului, urmeaza sa fie lansata atribuirea.
ADTPBI mai are in vedere analizarea legislatiei privind alte tipuri de transport (taxi, cale ferata regionala etc.) in vederea extinderii atributiilor ADTPBI de coordonare, monitorizare, control in aceste domenii si posibilitatea realizarii de investitii si contractarea serviciilor de mobilitate, in vederea cresterii integrarii intre modurile de transport, la nivelul intregului teritoriu administrat.

Programul de transport integrat final va fi anuntat in iulie 2019
Programul de transport integrat a fost aprobat de catre Adunarea Generala a ADTPBI, intr-o prima faza, in iulie 2018, si este public. Acesta urmeaza sa mai suporte modificari (studiile privind elaborarea PMUD au fost facute cu anul de referinta 2015), forma finala urmand sa fie anuntata in iunie 2019. Este deja initiata evaluarea stadiului de dezvoltare a localitatilor si necesitatea extinderii serviciilor, fiind programate vizite in teren si discutii cu factorii de decizie din cadrul fiecarui UAT. Ulterior, programul actualizat va fi adus din nou la cunostinta publicului si vor fi analizate comentariile primite. Cert este ca sunt necesare extinderi sau noi trasee, multe dezvoltari urbane avand nevoie de conectivitate. Toate acestea vor fi coroborate cu investitiile in vehicule realizate de catre UAT si operatori.
Procedura de atribuire competitiva a celor 20 de trasee care vor fi oferite operatorilor privati a fost initiata, fiind trimisa documentatia catre ANAP. Deocamdata nu se pot oferi mai multe informatii, insa cu siguranta vor fi stabilite cerinte minime privind vehiculele pentru toti operatorii de transport.

Integrare tarifara, inca de la semnarea contractelor de servicii
Politica tarifara este in competenta ADTPBI, asociatia avand delegare in acest sens de la toate UAT membre. Astfel, niciun operator, fie el privat sau public, nu va avea libertatea sa stabileasca preturi. In plus, singurul operator care va incasa venituri din tarife si va relationa cu ADTPBI privind decontarile pentru gratuitati si reduceri pentru persoanele din categorii defavorizate ramane STB SA. Operatorii de transport sunt prestatori ai serviciului si vor fi platiti in functie de calitatea si de cantitatea serviciului prestat, la conditiile minime impuse de catre ADTPBI.
Politica tarifara va fi integrata inca de la semnarea tuturor contractelor de servicii, atat cu operatorii regionali, cat si cu cei privati. Pentru inceput, tarifele vor fi cele practicate de STB SA in prezent. Se cauta insa solutii pentru implementarea integrata a unei politici tarifare si a politicii unice de sustinere sociala a accesului la transportul public, prin reduceri si gratuitati. Noua politica tarifara integrata va fi aplicata din iunie 2019 in toata regiunea Bucuresi-Ilfov.
Compensarea pentru prestarea serviciului de catre operatori se realizeaza de catre Primaria Municipiului Bucuresti in proportie de 90% si de UAT membre ADTPBI in proportie de 10%. Diferentele de tarif pentru facilitati acordate la transportul public sunt suportate de catre fiecare UAT membra, in functie de un algoritm agreat pentru fiecare categorie beneficiara.

Investitii in eficienta (unele inca in faza de proiect)
Pe viitor se doreste implementarea unui sistem de management al traficului in Capitala, care va permite prioritizarea transportului public la intersectii. Astfel, vehiculele intarziate sau foarte incarcate vor avea prioritate. Tramvaiele, in mod special, vor avea prioritate cand efectueaza relatia de dreapta. In completarea sistemului de management de trafic gestionat de Primaria Municipiului Bucuresti, respectiv de Compania Municipala Management Trafic Bucuresti, vor functiona integrat Centrul de Dispecerizare, gestionat de STB SA, si cel de de Monitorizare si Control, gestionat de ADTPBI.
In privinta dotarii vehiculelor cu sisteme inteligente de transport (ITS), toate vehiculele noi achizitionate, incepand cu flota de autobuze Otokar (400 de bucati), vor fi echipate cu sistem de supraveghere video, sistem modern de taxare, sistem de informare calatori etc. Pentru flota veche s-au luat deja masuri de echipare cu sisteme de pozitionare prin GPS si comunicatii. Acest lucru a fost implementat odata cu finalizarea proiectului Sistem de Informare a Calatorilor.
Pentru 2019 este prioritara investitia in modernizarea liniilor de tramvai si a peroanelor. Mai departe, se doreste construirea de statii de incarcare rapida la capete de linie, modernizare de depouri, construirea de autobaze noi, dezvoltarea unui sistem integrat de e-ticketing, dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare si dispecerizare a transportului public, elaborarea unui studiu pentru imbunatatirea serviciilor de transport public de calatori pe calea ferata (centura feroviara a Capitalei) etc.
Activitati adiacente serviciului de transport propriu-zis, precum auditarea costurilor STB SA, cresterea atentiei ADTPBI pentru calitatea serviciilor oferite prin verificari sistematice in teren, elaborarea unor strategii de comunicare, marketing si informare, elaborarea procedurilor de lucru pentru transport public sunt avute in vedere tot pentru acest an.