Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Transportul gratuit al elevilor este imposibil de asigurat, deoarece nu există nici o garanție în ceea ce privește decontarea sumelor aferente călătoriilor gratuite către companiile de transport pasageri, se arată într-un comunicat al Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT).

Astfel, în procedura de reglementare a decontării, reglementată de HG 435/2020,  nu se prevede faptul că adeverința emisă de către unitatea de învăţământ pentru elevi trebuie să ateste faptul că aceștia nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu pentru a beneficia de transport gratuit. 

Adeverinţa trebuie să ateste faptul că elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu, conform dispoziţiilor art. 84 alin. (3) din legea nr. 1/2011, şi nu doar „calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ“, aşa cum greșit se prevede la art. 6 din HG 435/2020. Prin urmare, trebuie clarificat dacă operatorul de transport poate refuza transportul gratuit al elevilor în cazul în care adeverința emisă de şcoală nu atestă calitatea specială a acestora. 

Din interpretarea dispoziţiilor art. 8, art. 9 şi art. 10 alin. (3) din HG 435/2020, consiliile județene efectuează plata către operatorul de transport pe baza situațiilor transmise de unitatea de învăţământ. Prin urmare, decontarea sumelor se va face nu doar în baza facturii emise de către operatorii de transport, ci şi în funcție de prezența la cursuri a elevilor, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 84 alin. (3) ind. 5 din legea 1/2011. În acest context, având în vedere necorelarea textelor de lege, trebuie lămurit dacă decontările se vor putea face în funcţie de numărul de călătorii gratuite efectuate de către elevi.

De asemenea, alin. (1) al art. 10 din HG 435/2020 prevede că firma de  transport trimite spre decontare o factură în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ si o factură în cuantum 50% pentru consiliul  județean, însa la alin. (3) se prevede faptul că doar consiliul judetean este obligat să efectueze plata către operatori. Practic, HG 435/2020 nu face nicio referire la faptul că unităţile de învăţământ vor efectua plata facturilor şi nici termenul în care se va face decontarea. Aşadar, nu este clar dacă firma de transport va factura la finalul lunii câte o factură pentru consiliul judeţean şi pentru unitatea de învăţământ, fiecare pentru 50% din contravaloarea serviciului prestat.

În ciuda tuturor acestor neclarităţi şcoala a început, iar operatorii sunt puşi în situaţia de a credita transportul elevilor, fără să ştie când şi cum îşi vor putea recupera banii.