Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Dupa intrarea in vigoare a legii 328/2018, la 31 decembrie 2018, ordinul 353/2007 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a legii 92/2007 s-a abrogat. Din pacate, in ceata care pluteste in jurul atribuirii noilor programe de transport judetean, multe consilii judetene nu au inteles nici pana acum ce au de facut. Este adevarat ca nici nu s-a mai facut nicio comunicare din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale (MDRAP) sau a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) catre consiliile judetene, prin care sa li se ofere acestora informatii utile in organizarea atribuirii noilor programe de transport judetean. Au fost publicate insa pe site-ul ANRSC, la rubrica Transparenta decizionala, proiectele de modificare a ordinelor 206/2007 si 207/2007, privind regulamentele-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local si respectiv de acordare a autorizatiilor de transport in acelasi domeniu. Recent, a fost incarcat si modelul de contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport; lipseste inca modelul de contract in cazul gestiunii directe.

Din pacate, in aproximativ o luna de zile, autoritatile de transport competente ar trebui sa intocmeasca – conform legii 328/2018 – programele de transport judetean, insa nu au inca elaborare studii de trafic si de oportunitate. In lipsa acestora este greu de estimat care sunt nevoile reale de pe trasee.
In aceste conditii, Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita prelungirea contractelor de delegare de gestiunii incheiate de catre consiliile judetene cu operatorii privati cu o perioada de 24 de luni, pentru a se permite pregatirea optima a atribuirilor. Acolo unde consiliile judetene nu au incheiat inca contractele de delegare cu carausii (adica in mai mult de jumatate dintre judetele tarii) se recomanda semnarea acestora cat mai repede, pentru ca noua lege a serviciilor de transport public local nu mai permite prelungirea licentelor de traseu de catre Autoritatea Rutiera Romana si dupa 3 decembrie 2019 s-ar putea ajunge la blocarea transportului judetean.

Atribuirea traseelor judetene, dupa expirarea actualului program de transport, urmeaza sa fie facuta prin licitatie electronica. Aceasta va reprezenta etapa finala in atribuirea contractelor de servicii publice, care va urma selectiei de operatori, si trebuie organizata in conformitate cu legislatia achizitiilor publice (legile 98/2016 si 99/2016). Aceasta este sinteza intalnirii consiliilor judetene cu reprezentantii ANRSC si MDRAP, care a avut loc la Poiana Brasov, la sfarsitul lui noiembrie. Vechimea in transporturi, in general, va putea fi considerata drept criteriu de calificare si nimic mai mult.
 

Reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) si ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) s-au intalnit la sfarsitul lui noiembrie 2018, la Poiana Brasov, cu responsabilii de transport din consiliile judetene din toata tara. Scopul acestei intalniri de lucru a fost acela ca, odata cu modificarea legii 92/2007 si armonizarea ei cu regulamentul european 1370, consiliile judetene din toata tara sa inceapa demersurile in vederea atribuirii traseelor judetene dupa 3 decembrie 2019. Amintim ca pentru a oferi timp autoritatilor locale sa se organizeze si, in acelasi timp, sa se incadreze in termenele legale, perioada de valabilitate a licentelor pentru traseele judetene a fost prelungita pana pe 2 decembrie 2019.
Desi noua forma a legii 92 are ca obiectiv corelarea cu prevederile regulamentului 1370, acesta din urma vizeaza doar atribuirile directe prin contracte de concesiune pentru transport public, fiind corelat cu directiva 23/2014, ce vizeaza concesiunile de servicii si lucrari, transpusa prin legea 100/2016. In cazul atribuirii prin licitatie a serviciilor publice de transport efectuate cu autobuze sau tramvaie se aplica directivele europene 24/2014 si 25/2014, transpuse prin legile 98/2016 si 99/2016.
Aplicarea uneia sau a alteia dintre cele doua legi romanesti se face in functie de tipul autoritatii contractante, respectiv daca aceasta are ca obiect relevant de activitate prestarea transportului public sau nu. Toate consiliile judetene au in responsabilitate prestarea transportului, iar daca nu pot efectua direct aceasta activitate, atunci trebuie sa contracteze serviciul prin licitatie. Prin urmare, li se aplica prevederile legii 99/2016.
Din punct de vedere al ANRSC, indiferent daca este atribuire directa sau printr o procedura competitiva, anuntul de informare prealabila trebuie publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JUE) cu un an inainte de derularea procedurii de atribuire. In cazul incredintarii directe, contractul se poate semna imediat dupa ce se implineste un an de la publicarea anuntului oficial in JUE, in timp ce, in cazul contractelor atribuite prin licitatie, organizarea acesteia din urma se face la un an dupa publicare.
Oricum, la 3 decembrie 2019, toate traseele atribuite de catre consiliile judetene trebuie sa aiba in spate un contract de servicii publice, incheiat conform prevederilor europene, a subliniat Iulian Bandoiu, director general adjunct ANRSC. „Traseele judetene s-au atribuit pana acum pe baza unei proceduri interne de licitatie electronica, era permisa de regulamentul 1370 in baza perioadei de tranzitie de 10 ani de la adoptarea acestuia si pana la aplicarea directa in toate statele membre, in 3 decembrie 2019. De altfel, perioada de tranzitie are ca scop eliminarea procedurilor competitive facute de statele membre, care nu corespundeau directivelor privind achizitiile publice de servicii“, a explicat Bandoiu.

Ponderea criteriilor de evaluare, stabilita de CJ
In vederea organizarii licitatiei, consiliile judetene trebuie sa stabileasca ponderi pentru criteriile de evaluare a ofertelor – asa cum sunt ele prevazute in noul act normativ – astfel incat toate sa cumuleze 100%. Fiecare autoritate are libertatea sa decida care criteriu va fi predominant.
Legea achizitiilor publice include procedurile nationale privind pragurile de publicare in JUE, asa cum sunt ele prevazute la alineatul 1, lit. a, b, c si d. Foarte important, la licitatie nu se poate folosi criteriul „pretul cel mai scazut“. Acesta poate fi folosit doar la contractele de prestari/furnizari/executari a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile valorice stabilite in legislatia europeana. In cazul procedurilor de atribuire cu mai multe loturi – fiecare lot cu contract separat – raportarea se face la valoarea fiecarui lot in parte.
Factorii de evaluare recomandati sunt „cel mai bun raport calitate pret“ sau „calitate cost“ pentru toate contractele de transport de calatori.
Factorii de evaluare, criteriile de selectie si de calificare, inclusiv modul de departajare a ofertelor si formulele de calcul trebuie publicate in anuntul de licitatie.
Conform noii legi a serviciilor de transport public local, licenta de traseu va fi recunoscuta ca experienta similara, intrucat la nivelul multor judete nu au fost incheiate contracte cu consiliile judetene, prin care operatorii sa si poata atesta calificarea prestarii serviciului respectiv. Aceasta experienta similara va fi insa doar criteriu de selectie/calificare, nu si de departajare. Plus ca se refera la transport judetean in general si nu la licenta pe un anumit traseu.
Proiectul de modificare a legii 92, asa cum a fost el adoptat de catre Parlament, reprezinta un pas inainte, este de parere directorul ANRSC, intrucat vizeaza doar acele servicii publice reglementate de 1370, fara a mai fi mentionate transportul de marfa, de taxi, transportul pe cablu, funerar etc. „Perioada de acordare a contractului va fi de 10 ani, iar pentru a se simplifica lucrurile criteriile de evaluare a ofertelor de transport au fost inscrise direct in lege, pentru a nu mai fi necesara emiterea unui ordin al ministrului Dezvoltarii Regionale care sa stabileasca aceste criterii – asa cum a fost pana acum. Si modalitatea de punctare si evaluare a ofertelor va fi stabilita de fiecare autoritate contractanta in parte. Orice imixtiune poate atrage procedura de infringement legislativ.“
ANRSC, conform legii serviciilor de transport public local, va adopta prin ordin al presedintelui modelul de contract cadru de delegare pentru serviciile de transport public de calatori, indiferent daca se aplica la nivel de comuna, asociatie de dezvoltare intracomunitara sau de judet. Pe site ul MDRAP exista doua modele de contract cadru de delegare, unul cu incredintare catre operatorul propriu, iar celalalt, catre operatorul privat. Acestea au fost facute la solicitarea Comisiei Europene, cu asistenta tehnica BERD, si respecta continutul tehnic obligatoriu prevazut de regulamentul 1370. Contractele au fost facute in 2015, astfel ca vor fi revizuite, urmand sa se poata aplica indiferent de autoritatea competenta. Atributiile ANRSC au ramas aceleasi cu cele prevazute pana acum prin legea 92, respectiv elaborarea de norme de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru servicii de transport calatori, conform ordinul 272/2007, care ramane in vigoare.

Nu se accepta ajustari mai mari de 10% fata de oferta initiala
In momentul incheierii unui contract de servicii publice, riscul privind asigurarea prestarii serviciului respectiv este al autoritatii contractante. Daca operatorul de transport nu mai poate asigura prestarea serviciului in conditiile asumate la momentul semnarii, atunci tariful din contract sau alte prevederi asumate de prestator pot fi negociate, cu conditia ca eventualele modificari sa nu depaseasca 10% din cuantumul stabilit/ofertat initial, pentru a nu se produce o modificare substantiala a contractului, a subliniat directorul ANRSC. Oricum, modul de calcul al tarifului trebuie evidentiat prin fisa de fundamentare pentru fiecare element de cheltuieli in parte si nu toate elementele de cheltuieli ale serviciilor de utilitati publice pot fi ajustate cu indicele de inflatie; redeventa, amortizarea sau cheltuielile salariale nu se pot ajusta, astfel ca fiecare ajustare necesita o analiza.
HG 246/2008 privind aprobarea strategiei de dezvoltare accelerata a serviciilor comunitare de utilitati publice stabileste costul de suportabilitate pe gospodarie pentru fiecare serviciu in parte, inclusiv transport. In cazul in care tariful de transport oferit de furnizorul de servicii depaseste pragul de suportabilitate, atunci consiliul judetean poate interveni pentru a mentine tariful la un nivel optim, oferind operatorului compensatie. Eventualele compensatii se pot acorda prin incheierea unui act aditional la contract, cu nota justificativa atasata. „Pana acum nu s-au acordat compensatii transportatorilor si asa ar trebui mers si de acum inainte“, a precizat Iulian Bandoiu.
Conditiile de transport pot diferi pe parcursul derularii contractului de servicii publice, iar principala modificare ce poate interveni este diminuarea fluxului de calatori, au atras atentia reprezentantii consiliilor judetene. In aceste conditii, pentru a mentine profitabilitatea unui traseu, autoritatea poate interveni in sensul modificarii graficului de circulatie sau acordarii de compensatii. Pentru ca lucrurile sa decurga cat mai bine pe perioada derularii serviciului de transport, Autoritatea Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) recomanda incheierea contractului cu cat mai multe clauze mecanice care sa stabileasca actiuni in caz de variatie – de exemplu, ajustarea tarifului in plus sau in minus.
Vasilica Baciu, directorul Directiei pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice si Parcuri Industriale din cadrul MDRAP, incurajeaza consiliile judetene sa elaboreze temeinic programele de transport si sa organizeze grupe de trasee atractive, care sa nu necesite acordarea de compensatii, pentru ca exista pericolul ca banii respectivi sa nu poata fi platiti din bugetele mici ale CJ urilor.

Atribuire directa, doar cu studiu economic de oportunitate
Atribuirea directa a unui contract – conform legii 51/2006, care are statut de lege speciala – se poate face catre un operator infiintat de autoritatile administrativ teritoriale membre ale ADI doar daca aceasta oportunitate reiese din studiul de oportunitate facut conform legii, care reprezinta o analiza economica comparativa intre ceea ce inseamna prestarea in gestiune directa de catre operatorul intern si incredintarea prin licitatie catre un operator privat. In lipsa acestuia, autoritatea competenta nu are dreptul sa atribuie intern contractul de servicii publice. Aceasta explicatie este binevenita si contrazice toate practicile abuzive la care am asistat in ultimii ani, cand diverse trasee foarte atractive financiar, aflate in apropierea diferitelor orase, au fost luate abuziv de la operatorii privati si incluse in programele de transport deservite de operatorii publici ai autoritatii locale, devenind in scurt timp nerentabile si avand nevoie de compensatie.
In prezent, in Romania, in afara de 4-5 municipalitati care au publicat anuntul de intentie si au incheiat contracte de servicii publice conform regulamentului 1370, toate celelalte contracte atribuite direct sau prin proceduri competitive nu corespund legislatiei in vigoare, inclusiv cele de la nivel local. Iar aici lucrurile sunt si mai serioase, intrucat, de regula, la transportul urban se acorda compensatii.

Se accepta contracte (intermediare) pe motive de urgenta
Regulamentul 1370, art. 8, prevede ca toate contractele atribuite in urma unor licitatii (altele decat cele prevazute de legislatia in vigoare) pot continua pana la expirarea lor, dar nu mai mult de duratele stipulate in contract (altfel se intra in infringement). Si niciun alt contract care nu a facut obiectul unei licitatii nu mai poate continua dupa 3 decembrie 2019. Derogarea de 10 ani s-a aplicat doar contractelor atribuite in urma licitatiilor; in cazul atribuirilor directe, prevederile 1370 trebuiau aplicate inca din 3 decembrie 2009.
Din cauza intarzierilor de pana acum, pe 3 decembrie 2019 nu vor fi incheiate contractele de servicii publice necesare. Legea 92/2007 ar fi trebuit modificata de mai demult, tocmai pentru a nu se ajunge in aceasta situatie.
Astfel, a doua zi dupa incheierea termenului de un an de la publicarea anuntului de intentie in JUE trebuie publicat pe SEAP anuntul de organizare a licitatiei. Pana atunci trebuie facuta documentatia de atribuire, modelul de contract etc. 22 de consilii judetene din 41 publicasera pana la 30 noiembrie 2018 anuntul de intentie. Procedura de licitatie in sine poate dura mai mult. Pana la stabilirea castigatorilor, dar strict pe aceasta perioada, se pot incheia contracte pe motive de urgenta (conform legilor 98 si 99), in conditiile prevazute de documentatia de atribuire inscrisa pe SEAP.
Reprezentantii consiliilor judetene au reclamat faptul ca nu sunt sustinuti de Ministerul Transporturilor pentru a avea un serviciu corect la nivel judetean. Si aici sunt invocate toate cursele interjudetene care dubleaza in proportie mare traseele judetene si care au mult prea multe statii decat ar fi normal sa aiba, astfel incat iau si din pasagerii de la judetean. „Ar fi bine sa fie facute curse interjudetene de tip inchis sau semi inchis, pentru a se evita suprapunerile de trasee – judetean si interjudetean – si de statii“, a aratat Gheorghe Neagra, administratorul Neagtovo Prod, participant la conferinta din partea COTAR. De asemenea, au fost infiintate curse interjudetene cu plecare din comune, care dubleaza atat cursele cu plecare din orase, cat si traseele judetene.
O alta problema este reprezentata de operatorii de transport care fac piraterie sub umbrela curselor regulate speciale si care, in baza unui contract incheiat cu o firma de apartament, intra pe trasee paralele cu transportul regulat si nu sunt controlate si sanctionate de catre ISCTR. La fel este si situatia serviciului „gratuit“ de transport oferit de hipermarketuri, care face concurenta neloiala transportului urban. Desi au o echipa subdimensionata, controlul revine in totalitate ISCTR pe toate segmentele de transport pasageri.