Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Șoferii profesioniști de toate naționalitățile aflați în Belgia au fost controlați în cadrul unei acțiuni comune a UE organizată de RoadPol (Rețeaua de poliție rutieră a UE) și Directoratul General al Comisiei Europene – DG MOVE, aflat în subordinea Comisarului european de Transporturi, Adina Vălean. La inspecții a luat parte și Cosmin Boiangiu, șeful Autorității Europene a Muncii (ELA).

Controlul s-a axat pe verificarea șoferilor de camioane în contextul respectării noilor norme privind timpul de conducere și de odihnă și cele privitoare la tahograf, modificate recent prin adoptarea pachetului de mobilitate 1. Inspecția s-a derulat în Belgia, într-o zonă în care parchează multe camioane și a fost coordonată de RoadPol – rețeaua comună a UE a organismelor de Poliție Rutieră.

Directorul executiv al ELA, Cosmin Boiangiu, a participat și el la această acțiune comună de control și a observat controalele efectuate de inspectorii de muncă belgieni, precum și de inspectorii de trafic rutier din Belgia, Țările de Jos, Germania și Franța. Reprezentanții Comisiei Europene și directorul executiv al ELA au discutat, de asemenea, cu șoferii și autoritățile responsabile cu execuția. Potrivit ELA, instituția oferă statelor membre sprijin și asistență operațională în pregătirea, coordonarea și acțiunile de urmărire. De exemplu, Autoritatea facilitează comunicarea și schimbul de informații, organizează întâlniri pregătitoare, operaționale și de urmărire comune și oferă sprijin financiar (prin rambursare de cazare, cheltuieli de călătorie, interpretare etc.).

ELA are un mandat puternic pentru a ajuta statele membre să aplice în mod eficient normele privind transportul rutier în întreaga UE. Este important să se asigure condiții de muncă adecvate pentru șoferi și o concurență loială între operatorii de transport. În acest fel, promovăm și profesia de șofer și diminuăm riscul viitoarei penurii de forță de muncă în acest sector” – Cosmin Boiangiu, Director executiv ELA.

Pentru că oboseala este inamicul numărul 1 al șoferilor de camion, scopul verificării a fost de a detecta astfel de încălcări pe tahograf, de la depășirea timpilor de conducere la manipularea propriu-zisă a aparatului. Totodată, inspectorii din țările menționate au dorit să schimbe informații cu privire la bunele practici de aplicare. Nu în ultimul rând, inspecția a fost și o bună ocazie de a asculta opiniile șoferilor cu privire la normele UE de transport rutier pe care trebuie să le respecte.

Inspectorii belgieni de muncă / securitate socială au analizat, de asemenea, anumite aspecte sociale ale legislației privind transportul rutier, cum ar fi perioadele de conducere și de odihnă, precum și regulile de detașare.

În opinia ELA, șoferii sunt considerați lucrători esențiali în UE, cu toate acestea nu puține sunt cazurile în care le lipsesc informațiile clare și ușor accesibile privitoare la drepturile și condițiile lor de muncă. De aceea, ELA va lucra „în strânsă cooperare cu partenerii noștri, inclusiv Comisia Europeană (DG MOVE), organizațiile de aplicare a legii precum RoadPol și partenerii sociali din sector“.