Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că a prezentat Coaliţiei de guvernare propunerile pentru modificarea legislaţiei achiziţiilor publice şi a unor proceduri de eliberare a avizelor.

Modificările vizează fazele de licitaţie, de implementare şi de execuţie a contractelor, pentru a putea urgenta, cu precădere, proiectele de infrastructură.

În ceea ce priveşte organizarea licitaţiilor, scopul este de a elimina întârzierile artificiale în evaluarea ofertelor, prin stabilirea unui singur termen limită pentru răspunsul către ofertanţi, privind documentele justificative. De asemenea, se doreşte eliminarea ofertelor nejustificat de mici, care duc la blocarea proiectelor, din cauză că Antreprenorii nu mai au bani suficienţi pentru a finaliza contractele.

În acest sens, se doreşte stabilirea unui prag de 80% pentru oferte, sub care ofertele vor fi considerate neobişnuit de scăzute şi vor fi supuse unei noi analize. Dacă se constată că preţurile consemnate sunt sub valoarea de piaţă, ofertele vor fi respinse.

Un alt obiectiv propus este eliminarea blocării contractelor în faza de implementare din cauza creşterii preţurilor, prin introducerea obligaţiei ajustării preţurilor pentru contractele cu o durată mai mare de 6 luni în funcţie de evoluţia preţurilor din piaţă, în baza unei formule de ajustare.

Nu în ultimul râns, se doreşte eliminarea contestaţiilor nejustificate, prin reţinerea cauţiunilor firmelor care pierd contestaţiile de către Autoritatea contractantă.

Pe faza de implementare a proiectelor, scopul este de a elimina şantajul antreprenorilor, care după semnarea contractelor nu se mobilizează şi nu respectă termenele contractuale, prin introducerea opţiunii de inlocuire a contractantului neserios cu unul nou, fără a mai fi relicitat întregul contract. Se mai propune emiterea unor certificate intermediare privind stadiul de execuţie, din 90 în 90 de zile, pentru a se elimina întârzierile pe termen lung şi indisciplina.  Astfel, Antreprenorul notificat negativ cu aceste certificate nu va mai putea participa la licitaţii în perioada în care are deja în derulare un contract pe care întârzie. De asemenea, va fi eliminată posibilitatea depunerii notificărilor chiar la începutul contractelor.

Pe faza de execuţie se doreşte eliminarea timpilor pierduţi, provocaţi de birocraţia excesivă în domeniul exproprierii terenurilor deţinute de autorităţile publice locale. Acestea ar trebui să fie transferate de drept în proprietarea Autorităţii Contractante. De asemenea, Antreprenorul nu va mai avea posibilitatea să pretindă cheltuieli suplimentare pe motiv că şi-a mobilizat resursele. Nu în ultimul rând, se doreşte impunerea unui termen de 15 zile calendaristice de la depunerea solicitării pentru analizarea documentaţiei necesare eliberării certificatelor de urbanism, avizelor de la Apele Române, ISU, de la consiliile locale şi de la proprietarii de utilităţi.