Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Parlamentul European și Consiliul, în calitate de colegiuitori, au convenit asupra modificărilor aduse Directivei 1999/62/CE privind taxarea vehiculelor grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (cunoscută sub denumirea de Directiva Eurovigneta).

Vignetele pentru vehiculele grele de marfă vor trebui eliminate treptat din rețeaua centrală de transport transeuropeană începând cu 2030 și înlocuite cu un sistem de taxare bazat pe distanță (taxe). Împreună cu alte modificări modificări, acest lucru ar trebui să contribuie la creșterea echitabilă și eficientă a tarifelor de utilizare a infrastructurii rutiere.

Informațiile privind Legislația UE în curs sunt actualizate în etape cheie pe parcursul procedurii legislative. Cert este că până în 2030 fiecare stat membru va trebui să gândească un plan de taxare bazat pe distanţă pentru reţeaua de drumuri trans-europene (TEN-T), pe unde are loc în special tranzitul de camioane, în timp pe alte categorii de drumuri se pot menţine vignetele. De asemenea, vor putea fi introduse din 2026 vignete pentru autoturisme, vehicule comerciale uşoare şi minibusuri, corelate cu norma de poluare. Iar PE a solicitat în mod deosebit o revizuire a vignetelor pentru aceste categorii de vehicule, în vederea încurajării achiziţionării de mijloace de transport cu zero emisii (care ar putea fi exceptate complet de la plata taxei de drum sau ar plăti un tarif mult mai mic decât vehiculele cu motoare cu ardere internă).

Corelarea taxei de drum cu norma euro va fi obligatorie în cazul vehiculelor comerciale grele.

Noul sistem de taxare ar putea introduce (opţional) şi un supliment pentru zone foarte aglomerate sau pentru regiunile montane.

Comisia Europeană a înaintat o propunere legislativă de modificare a directivei în mai 2017, ca parte a primului său „pachet de mobilitate”.

Scopul propunerii a fost trecerea de la un model de taxare bazat pe timp (vignete) la unul bazat pe distanță, care ar reflecta mai bine principiul „poluatorul plătește și utilizatorul plătește” și, în plus, să includă alte vehicule.

PE și-a adoptat poziția în primă lectură în octombrie 2018, fără un acord cu Consiliul. După alegerile europene din 2019, Giuseppe Ferrandino (S&D, Italia) a preluat funcția de raportor. Consiliul și-a adoptat poziția în decembrie 2020. Negocierile interinstituționale din prima jumătate a anului 2021 au deschis calea către un acord, aprobat ulterior în mod oficial atât de Consiliu, cât și de Parlament – a cincea ediție a briefing-ului redactat inițial de Ariane Debyser și actualizat de Damiano Scordamaglia.