Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Guvernul vrea să aprobe cel mai mare contingent de lucrători din afara UE, numai puțin de 100.000 de oameni, dublând astfel numărul de muncitori străini care vor să vină să muncească în România. Așa cum era de așteptat, cel mai mult se caută muncitori în construcții, însă transporturilor și depozitarea ocupă și ele locuri importante.

Inițial, pentru anul acesta a fost stabilit un contingent de 25.000 de lucrători străini nou ce pot fi admişi pe piaţa forţei de muncă din România, însă în august Guvernul a venit cu o nouă hotărâre și a suplimentat la numărul la 50.000 de poziții.

„Până la data de 9 octombrie 2021, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări au fost eliberate, în total, 33.696 avize de angajare/detașare, iar din contingentul de 50.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1133/2020, au fost eliberate 28.120 avize de angajare/detașare. La sfârșitul lunii septembrie 2021, Inspectoratul General pentru Imigrări, avea înregistrate un număr de 5.171 de solicitări pentru eliberarea avizelor de angajare pentru anul în curs“, se arată în nota de fundamentare a Guvernului.

Deficitul de angajaţi se vede cel mai bine în construcţii, unde nu mai există forță de muncă suficientă, dar și în transporturi, unde nu vin din spate suficienți tineri, iar șoferii profesioniști au plecat să muncească în Vest. Rămase fără profesioniști, firmele de transport angajează oameni din Asia, chiar dacă asta înseamnă costuri suplimentare şi multă birocraţie.

Unde nu se găsesc oameni

Potrivit Ministerului Muncii, în perioada ianuarie-august a anului 2021 numărul total de locuri de muncă vacante era de 264.983 (în scădere cu 0,8% față de perioada similară din anul 2020, când numărul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori era de 267.106).

Din totalul locurilor de muncă vacante înregistrate în bazele de date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă şi puse la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 50.924 au fost locuri de muncă declarate în mod repetat de angajatori din cauză că nu s-au putut ocupa.

În primele 8 luni ale anului 2021, media numărului de locuri de muncă declarate în mod repetat de angajatori din cauză că nu s-au putut ocupa a fost de 6.366. În perioada de referință, numărul locurilor de muncă declarate, în mod repetat, de angajatori din cauză că nu puteau fi ocupate reprezintă 19% din totalul locurilor de muncă vacante, scăzând față de aceeași perioada a anului 2020 când acestea reprezentau 20,4%.

Deficitul de forță de muncă înregistrat în România se poate vedea și din numărul de solicitări din partea angajatorilor care doresc să angajeze cetățeni străini din afara UE. Unul dintre documentele necesare la Inspectoratul General pentru Imigrări, în vederea obținerii avizului favorabil pentru încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României, este adeverința privind forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional angajatorul.

Principalele domenii de activitate conform clasificării activităților din economia națională CAEN pentru care s-au eliberat adeverințe în vederea ocupării locurilor de muncă vacante ce nu au putut fi ocupate deoarece nu a existat forță de muncă disponibilă, în perioada ianuarie – august 2021 se prezintă astfel:

lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – 22.812;

restaurante – 5.324;

lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. – 3.887;

activități de contractare, pe baze temporare,a personalului – 3.505;

transporturi rutiere de mărfuri – 2.408;

activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă – 2.376;

lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor – 1.919;

hoteluri și alte facilități de cazare similare – 1.772;

întreținerea și repararea autovehiculelor – 1.651;

fabricarea păinii, fabricarea prăjiturilor și a – 1.282.

produselor proaspete de patiserie