Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Reducerea impactului negativ al activității de transport asupra mediului și climei nu a fost un scop în sine până în prezent și a avut loc într-un mod care a redus și costurile, este de părere asociația poloneză de transport și logistică TLP. Iar scopul pentru care se dorea utilizarea resurselor neregenerabile, inclusiv a energiei electrice, a fost reducerea tocmai cheltuielilor. De exemplu, consumul de combustibil al vehiculelor grele de transport era în urmă cu circa 10 ani era 30-35 l/100 km și acum este de 20-25 l/100 km. Iar aceste economii de combustibil înseamnă și reducerea emisiilor de CO2 și a altor emisii poluante. Un alt exemplu sunt soluțiile pentru reducerea numărului de kilometri fără încărcătură, care, pe lângă creșterea eficienței transportului, aduc și avantajul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pe tona de mărfuri.

Astăzi însă aceste măsuri nu mai sunt suficiente, amintește TLP, deoarece politica ambițioasă privind clima adoptată de UE presupune o accelerare și o reducere drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră în fiecare ramură a economiei europene în următorii câțiva ani, ceea ce impune soluții concrete pentru a forța schimbarea.

În cazul industriei de transport și logistică există un întreg pachet de astfel de soluții reglementate prin lege: taxe de utilizare a drumurilor diferențiate în funcție de emisiile vehiculului, includerea transportului rutier în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), introducerea raportării obligatorii a emisiilor de CO2 (ESG), reducerea treptată a producției de vehicule cu ardere internă și a disponibilității acestora, impozite și taxe de înmatriculare pentru alte vehicule decât cele cu emisii zero ș.a. Prin urmare, în viitorul apropiat, utilizarea vehiculelor cu combustibili fosili va înceta să mai fie profitabilă sau chiar va fi imposibilă. Din păcate, atrage atenția și cu această ocazie TLP, deciziile politice nu merg mână în mână cu dezvoltarea tehnologică și cu investițiile în infrastructura necesară. Și există și îndoieli serioase cu privire la capacitatea financiară a industriei transportului rutier de a-și converti parcul de vehicule uzate în vehicule electrice. Costul revoluției verzi pentru transportatorii din UE în perioada 2025-2040 este estimat de TLP la 1 trilion și 674 de miliarde de euro, iar o problemă mai mare decât acest cost este faptul că beneficiarii serviciilor de transport și logistică nu par să accepte o creștere în consecință a tarifelor – în ciuda declarațiilor despre politica lor în conformitate cu standardele climatice de mediu, sociale și de guvernanță.

SGS a devenit prima companie din sectorul TIC (Testare, Inspecție, Certificare) care și-a finalizat evaluarea de dublă materialitate în conformitate cu cerințele Directivei de raportare a sustenabilității corporatiste (CSRD), subliniind angajamentul său față de transparență și sustenabilitate într-un peisaj tot mai preocupat de aceste aspecte.

CSRD impune companiilor să publice mai multe informații despre materialitatea financiară și de sustenabilitate, iar această realizare evidențiază devotamentul SGS pentru o abordare de afaceri responsabilă.

Matricea de dublă materialitate oferă o distribuție clară a aspectelor materiale, furnizând un traseu bine definit către un sistem de sustenabilitate în conformitate cu cerințele CSRD.

„Sustenabilitatea este o parte esențială a identității noastre. Această piatră de hotar reflectă angajamentul nostru pentru un viitor sustenabil, creând impacturi pozitive pentru părțile interesate și pentru lumea în care trăim.”,

a declarat Ariel Bauer, Vicepreședintele Grupului, Relații cu Investitorii, Comunicații și Sustenabilitate.

SGS deține un portofoliu diversificat de servicii de sustenabilitate, axate pe șase domenii principale, așa cum Practici Sustenabile de Afaceri, Energie Sustenabilă, Infrastructură și Construcții Sustenabile, Viață Sustenabilă, Producție Sustenabilă și Utilizarea Sustenabilă a Resurselor Naturale.

În cadrul Practicilor Sustenabile de Afaceri, SGS furnizează servicii de consultanță și certificare pentru Managementul Continuității Afacerii (BCMS – Business Continuity Management System), Servicii Digitale și Productivitate, Educație, Etică și Politici Sociale, Responsabilitate Socială, Serviciile ESG, Finanțe Sustenabile și Management Sustenabil de Risc.

Responsabilitatea socială reprezintă un pilon fundamental al raportării de sustenabilitate, iar SGS poate juca un rol esențial în identificarea și îmbunătățirea aspectelor sociale prin efectuarea de audituri, conform schemelor de audit recunoscute de industrii, precum SMETA, amfori BSCI și FSSC 24000, sau prin utilizarea schemei proprii RSCA (Responsable Supply Chain Assessment). De asemenea, SGS oferă și servicii de certificare conform standardului ISO 37001, care ajută organizațiile să combată corupția și să promoveze o cultură anti-mită prin implementarea unui sistem de management anti-mită eficient.

Pentru companiile care vor să înceapă sau au făcut deja pași în propriul parcurs către un sistem de sustenabilitate aliniat cu cerințele CSRD, SGS a pregătit o serie de servicii ESG (Environmental, Social and Governance), astfel:

• Evaluarea aspectelor materiale (Materiality assessment). SGS oferă în procesul de identificare a aspectelor materiale relevante în cazul companiei și evaluarea acestora în funcție de criteriile de relevanță, furnizând matricea aspectelor materiale.

• ESG Health Check. SGS a creat o schemă de audit pentru a măsura eficient performanța de mediu, socială și de guvernanță a unei companii, a unui lanț de aprovizionare sau a unui portofoliu de investiții. Acest serviciu pune la dispoziție o poză obiectivă a managementului și a riscurilor ESG, pentru a ajuta o companie să facă următorul pas.

• Analiză GAP ESG include un serviciu de consultanță pentru realizarea matricei aspectelor materiale și evaluarea modului în care compania gestionează aceste aspecte materiale.

• Certificare ESG în gestionarea aspectelor materiale, îl poate obține toți cei care au parcurs pașii pentru a se alinia cerințelor CSRD și care își doresc o validare independentă, recunoscută global, a efortului depus.

Experții SGS sunt pregătiți să ofere suport specializat pentru companii din diverse domenii, adaptându-se strategiilor lor de sustenabilitate pentru a atinge obiectivele dorite.

În sectorul energiei sustenabile, SGS oferă soluții cuprinzătoare pentru combaterea schimbărilor climatice, inclusiv servicii pentru atingerea neutralității în emisiile de carbon și calculul amprentei de carbon. Pentru optimizarea eficienței energetice, SGS dispune de audituri și consultanță energetică, precum și de scheme pentru clădiri verzi și certificare conform standardului ISO 50001 pentru Managementul Energiei.

În cadrul Infrastructură și Construcții Sustenabile, SGS vine cu soluții pentru infrastructură și construcții sustenabile, asigurând integritatea și fiabilitatea proiectelor prin adoptarea unor abordări responsabile. Pentru clădiri, SGS furnizează diverse servicii, inclusiv testarea materialelor de construcție, siguranța șantierului, testarea siguranței la incendiu și certificarea clădirilor ecologice. Prin programul Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) dezvoltat de International Finance Corporation (IFC), SGS ajută dezvoltatorii imobiliari să conceapă clădiri eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, cu impact financiar și de mediu pozitiv. Serviciile SGS pentru transport sustenabil includ testarea emisiilor vehiculelor, verificarea calității combustibililor și siguranța electronicelor de bord, contribuind astfel la promovarea unui mediu mai curat și mai sigur.

În cazul producției sustenabile, SGS sprijină industriile în tranziția către o economie circulară. Prin audituri de certificare conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000/FSSC 22000 și IATF 16949, SGS ajută companiile să își demonstreze angajamentul pentru calitate și mediu. De asemenea, SGS oferă evaluări ale furnizorilor și soluții pentru monitorizarea lanțului de aprovizionare, permitând organizațiilor să-și optimizeze procesele și să-și demonstreze trasabilitatea și sustenabilitatea.

SGS oferă soluții pentru utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, ajutând companiile să implementeze procese operaționale conforme cu reglementările și să optimizeze ciclul de viață al produselor. Serviciile SGS acoperă domenii, tot astfel cum agricultura, pescuitul, silvicultura, combustibilii fosili, mineritul și conservarea solului și a apei.

Pentru silvicultură, soluțiile oferite de certificare și trasabilitate sunt conform standardelor FSC™, PEFC™, CFCC și UE, atât pentru managementul pădurilor, cât și pentru lanțul de aprovizionare.

În ceea ce privește managementul solului, SGS utilizează tehnologii de ultimă oră pentru a testa probele de sol și a reduce expunerea umană la contaminanți.

SGS promovează viața sustenabilă prin intermediul unei game variate de servicii. Cu cea mai vastă rețea de laboratoare independente la nivel global, experții SGS permit organizațiilor livrarea unor produse alimentare sigure, sustenabile, care protejează brandurile și întăresc încrederea consumatorilor. În domeniul sănătății și al bunăstării, SGS oferă expertiză și resurse pentru navigarea în complexitatea științelor sănătății și îngrijirii personale, contribuind la sustenabilitatea afacerilor și a mediului.

Din 1922, SGS a fost prezentă în România, devenind lider național privat în furnizarea serviciilor de inspecție, certificare, verificare și testare. Prin cele cinci divizii de afaceri, SGS asigură servicii esențiale pentru principalele sectoare economice, inclusiv agricultură, petrol, gaze și chimie, transporturi, mediu și securitate în muncă, energie și utilități. SGS România operează în întreaga țară, având birouri și laboratoare în diverse orașe, precum Brăila, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Drobeta Tr. Severin, Galați, Iași, Pitești, Ploiești, Slatina, Tg. Jiu, Timișoara și altele, contribuind la dezvoltarea durabilă și la asigurarea calității în diverse industrii.