Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 26-30 octombrie 2020, o campanie tematică de control a firmelor de transport, urmărind respectarea prevederilor legale referitoare la detaşarea lucrătorilor în cadrul prestărilor de servicii transnaţionale, la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă şi respectarea timpului de muncă şi de odihnă a şoferilor.

Acţiunile de control s-au efectuat atât la sediile companiilor, cât şi în trafic, în această ultimă variantă în cooperare cu Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier (ISCTR) şi Poliţia Română.

Au fost controlaţi 908 operatori de transport şi s-au aplicat 266 de sancţiuni contravenţionale, dintre care amenzi în valoare de 659.000 de lei. De asemenea, s-au dispus 1.344 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate. Cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru muncă nedeclarată – 73%, în timp ce pentru evidenţa neconformă a orelor de muncă s-au aplicat 15% dintre amenzi. Alte neconformităţi constatate au fost neacordarea sporurilor privind munca efectuată în timpul repausului săptămânal, munca de noapte, orele suplimentare, concediu de odihnă etc., nerespectarea obligaţiei angajatorului de încheiere a contractului individual de muncă anterior începerii activităţii de către salariat şi neînregistrarea la timp a contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, neiniţierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitare, nerespectarea clauzelor contractului individual de muncă cu timp parţial şi respectiv a obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto.