Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ofițerii financiari ai Comandamentului Provincial din Roma, împreună cu personalul Direcției de Coordonare Metropolitană a I.N.P.S., au descoperit 288 de lucrători angajați neregulamentar în fabrica unei societăți din Roma, situată în Fiumicino, care activează în domeniul comerțului cu ridicata al băuturilor. Ceea ce a trezit suspiciuni au fost condițiile avantajoase ale unui contract de furnizare încheiat de societate, cu o reducere de 25% față de prețurile curente de pe piață.

Din investigațiile Poliției Criminalistice a societății din Fiumicino și ale Serviciului de Inspecție al I.N.P.S. a reieșit că muncitorii fuseseră angajați formal de către o așa-numită societate de “papetărie”, înființată ad-hoc pentru a prelua sarcinile fiscale și sociale, care furniza personalul “angajat” către societățile care aveau nevoie de prelucrare. Prin acest mecanism, se presupune că a fost omisă plata contribuțiilor de asigurări sociale și de asistență socială în valoare de peste 6,5 milioane de euro. În plus, s-a constatat că au fost încălcate anumite prevederi ale Contractului Colectiv Național de Muncă al categoriei, cu înrăutățirea condițiilor de muncă ale angajaților. Reprezentanții legali ai celor două societăți, furnizorul și utilizatorul lucrătorilor, au fost și ei denunțați pentru presupusa infracțiune de furnizare frauduloasă de forță de muncă; acestora li se aplică prezumția de nevinovăție a suspecților, până la judecata finală. Controlul face parte din măsura mai amplă de combatere a “muncii nedeclarate” pusă în aplicare de Guardia di Finanza din capitala Italiei, care urmărește să protejeze operatorii onești și segmentele mai slabe ale populației, precum și să protejeze interesele Trezoreriei.

sursa foto: Guardia di Finanza

Împreună cu Asociația federală a transportului rutier de mărfuri, a logisticii și a eliminării deșeurilor (BGL) e.V. și cu celelalte autorități de monitorizare din cadrul guvernului federal și al landurilor, Oficiul Federal pentru Logistică și Mobilitate (BALM), în limitele competențelor sale, continuă să se pronunțe în favoarea aspectelor sociale, concurențiale și de siguranță rutieră ale transportului rutier de mărfuri.

Controale de trafic BALM pentru condiții de concurență loială

Având în vedere dezbaterea publică privind condițiile de muncă echitabile în industria transporturilor, BALM se pronunță pentru urmărirea și sancționarea consecventă a încălcărilor corespunzătoare în cadrul responsabilităților sale legale. În timpul controalelor de trafic pe rețeaua rutieră principală germană, precum și a controalelor focalizate la punctele focale, BALM aduce în instanță toate infracțiunile constatate, în special cele care contravin reglementărilor privind timpii de conducere și de odihnă, și efectuează procedurile de amendă corespunzătoare.

Christian Hoffmann, președinte al BALM: „În timpul controalelor noastre de controalelor noastre în trafic desfășurăm, de asemenea, o muncă educativă preventivă, explicând în permanență cadrul legal al timpilor de conducere și de odihnă – scopul acestor reglementări este, la urma urmei, de a proteja conducătorul auto individual și, prin urmare, și siguranța rutieră a tuturor. Prin inspecțiile noastre, susținem concurența loială în industria logistică. În cazul în care există indicii de încălcări în domenii de drept care nu intră în sfera noastră de responsabilitate de investigare și sancționare, le transmitem direct autorităților responsabile cu informații concrete despre faptele cazului prin intermediul canalelor legale stabilite.”

BGL împotriva muncii nedeclarate și a angajării ilegale

În cadrul alianței naționale împotriva muncii nedeclarate și a angajării ilegale în industria de expediere, transport și logistică, BGL lucrează intens împotriva denaturării concurenței prin muncă nedeclarată și angajare ilegală și pentru respectarea standardelor sociale necesare în favoarea șoferilor. Evenimentele actuale arată în special cât de important este pentru autoritățile de supraveghere din alianța în cauză să mențină un schimb strâns și să colaboreze.Prof. Dirk Engelhardt, purtător de cuvânt al consiliului de administrație al Asociației Federale a Transportului Rutier, Logisticii și Eliminării (BGL): „Dacă toți clienții ar apela la companii de transport germane de dimensiuni medii, nu ar exista o situație precum cea de la Gräfenhausen. Noi susținem prețuri de transport echitabile, salarii echitabile pentru șoferi și o cooperare corectă.”