Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Mărfurile produse în Regatul Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție către Brexit, care sunt transferate în Uniune sau importate în UE din Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție, nu sunt considerate originare din UE în scopul utilizării lor în cadrul regimurilor preferențiale ale UE.

Mărfurile produse în UE înainte de încheierea perioadei de tranziție, în cazul în care se află în Regatul Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție și sunt importate în UE după încheierea perioadei de tranziție, nu sunt considerate ca fiind originare din UE, în scopul utilizării lor în cadrul regimurilor preferențiale ale UE și în conformitate cu principiul teritorialității.

Mărfurile originare din țări cu statut de partener preferențial al UE și importate în Regatul Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție, în cazul în care sunt importate în UE din Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție, nu sunt considerate ca fiind originare din țara parteneră corespunzătoare. Prin urmare, mărfurile respective nu pot fi utilizate în scopuri legate de cumul cu țara parteneră respectivă (cumul bilateral) sau cu alte țări partenere (cumul diagonal) în cazul regimurilor preferențiale ale UE.