Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad

37,5% din căile ferate din România sunt electrificate

Conform datelor de la Institutului Național de Statistică, la final de 2020 căile ferate electrificate din România reprezentau 37,5% din lungimea totală a rețelei de căi ferate aflate în exploatare.

Lungimea liniilor de cale ferată de folosinţă publică aflate în exploatare era de 10.769 km, din care 10.631 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii cu ecartament larg şi 4 km linii cu ecartament îngust.

Densitatea liniilor la 1.000 kmp teritoriu era de 45,2‰, cu cele mai mari valori în regiunea Bucureşti-Ilfov (156,3‰), Vest (58,9‰), Sud-Est (48,8‰) şi Nord-Vest (48,7‰).

La aceeași dată, lungimea căilor principale era de 5.990 km, reprezentând 55,6% din lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare.

Articole similare

Ad
Ad