Firmele identificate drept cutii poștale trebuie să plătească...