Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Comisia Europeană aduce clarificări referitoare la cabotaj

Comisia Europeană a publicat recent interpretarea oficială a noilor standarde referitoare la cabotaj, iar la întrebarea „când poate un transportator să efectueze cabotaj?“, răspunde cu articolul 8(2), primul subparagraf, în care se arată că un operator de transport rutier de mărfuri contra cost – titular al unei licențe comunitare și care are un conducător auto, resortisant dintr-o țară terță, ce deține atestat profesional – este autorizat să înceapă operațiuni de cabotaj într-un stat membru numai dacă a efectuat anterior un transport internațional – cross border. Acest transport își poate avea originea într-un alt stat membru UE sau într-o țară terță.

CE mai clarifică faptul că, așa cum reiese din articolul 8(2) primul sub-paragraf, toate bunurile transportate în cadrul unui transport internațional care precede o operațiune de cabotaj trebuie să fie livrate pentru a începe acea operațiune de cabotaj. În cazul în care transportul de intrare constă din mai multe transporturi, cabotajul poate începe numai după livrarea tuturor mărfurilor. Prin urmare, încărcarea internațională anterioară trebuie descărcată integral pentru a permite operațiuni de cabotaj în statul membru gazdă. Cabotajul poate începe imediat după ultima descărcare a bunurilor care au făcut obiectul transportului internațional, inclusiv în ziua descărcării.

Tot în articolul 8(2), primul sub-paragraf, se spune că, atunci când containerele goale, paleții sau ambalajele sunt transportate sub umbrela unui contract de transport (cum ar fi o scrisoare de trăsură) dintr-un stat membru în altul, transportul ar trebui considerat un transport rutier internațional de mărfuri contra cost, deoarece, în aceste cazuri, transportul containerelor, paleților sau ambalajelor goale fie este obiectul contractului de transportul, fie face parte integrantă din acesta.

Și reciproca este valabilă: când containerele goale, paleții sau ambalajele nu sunt transportate sub umbrela unui contract de transport, nu trebuie să se considere că transportul este contra cost. Totuși, în cazul în care containerele goale, paleții sau ambalajele respective sunt deținute de transportator și dacă transportul internațional îndeplinește condițiile pentru transportul în cont propriu prevăzute la articolul 1 alineatul (5) litera (d) din Regulamentul (CE) 1072/2009, transportul trebuie considerat un transport internațional de intrare, iar transportatorului i se permite să efectueze operațiuni de cabotaj în urma transportului internațional respectiv.

Articole similare

Ad