Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

UE accelerează finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) prin simplificarea procedurilor sale de acordare a autorizațiilor. Noile norme privind „rețeaua inteligentă TEN-T” adoptate astăzi de Consiliu clarifică, de asemenea, procedurile pe care promotorii de proiecte trebuie să le urmeze în ceea ce privește acordarea autorizațiilor și achizițiile publice pentru proiectele transfrontaliere. Urmează adoptarea de către Parlamentul European.

Directiva se va aplica în cazul proiectelor care fac parte din tronsoane identificate în prealabil ale rețelei centrale TEN-T, dar și în cazul altor proiecte privind coridoarele rețelei centrale, al căror cost total depășește valoarea de 300 de milioane EUR. Proiectele care se referă exclusiv la telematică și la alte noi tehnologii nu vor intra sub incidența directivei, deoarece implementarea lor nu este limitată la rețeaua centrală TEN-T.

Proiectele care intră sub incidența directivei vor beneficia de un tratament prioritar din partea autorităților statelor membre, în cazul în care acest tratament este prevăzut în cadrele lor juridice naționale.

Pentru a spori eficiența și transparența procedurilor, statele membre vor desemna o autoritate care să acționeze ca punct de contact pentru fiecare promotor de proiect. Autoritatea va oferi promotorului proiectului îndrumări privind depunerea documentelor, precum și alte informații. Statele membre pot alege să desemneze aceeași autoritate pentru toate proiectele sau să atribuie unor autorități diferite calitatea de autoritate desemnată, în funcție de categoria de proiecte, de modul de transport sau de zona geografică.

Se va aplica un termen maxim de patru ani pentru întregul proces de acordare a autorizațiilor. Această perioadă poate fi prelungită de două ori în cazuri justificate în mod corespunzător.

În ceea ce privește forma juridică a textului, colegiuitorii au convenit că acesta ar trebui să fie o directivă mai degrabă decât un regulament, astfel cum a propus Comisia. Aceasta va oferi statelor membre flexibilitatea necesară pentru a își valorifica procedurile deja existente de acordare a autorizațiilor.