Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Pe site-ul Centrului de legislație guvernamentală din Polonia a fost publicat, în contextul conflictului armat din Ucraina, un proiect de lege cu reglementări speciale în domeniul transporturilor și economiei maritime. Acesta a fost adoptat de Comitetul permanent al Consiliului de Miniștri fără consultări publice prealabile, așa cum informează asociația poloneză de transport și logistică TLP.

Deși este de înțeles că proiectul de lege s-a făcut în grabă, au trecut 14 zile de la agresiunea asupra Ucrainei până la data adoptării, timp în care Ministerul Infrastructurii ar fi putut oferi organizațiilor reprezentative ale angajatorilor și angajaților – comentează TLP – posibilitatea de a veni cu propuneri.

Proiectul conține norme legate de conflictul armat din Ucraina și care vizează transportul feroviar, documentele folosite în transport și trafic rutier și înnoirea diplomelor de calificare ale navigatorilor eliberate de organele administrative competente din Ucraina.

Pentru transport rutier, cea mai importantă soluție propusă este extindea valabilității documentelor șoferilor până la final de an dacă ele expiră după 24 februarie. Pentru a le permite conducătorilor auto angajați de firme de transport să prezinte aceste documente la controalele externe, antreprenorul va putea depune o cerere simplificată pentru un nou certificat la inspectorul șef al transporturilor rutiere, cerere care include numele și adresa firmei, numărul atestatului de conducător auto și declarația antreprenorului că nu s-au modificat condițiile în care au fost emise documentele care au expirat după 24 februarie.

Soluția propusă răspunde solicitărilor firmelor poloneze de transport și logistică, este de părere TLP, de a accelera emiterea unor astfel de documente șoferilor angajați. Dar ea nu rezolvă problema perioadelor prea mari de așteptare pentru emiterea documentelor șoferilor în cazul angajaților străini noi, care ar putea completa golul lăsat de plecarea ucrainenilor. De asemenea, ar fi trebuit ca procedura simplificată să li se aplice tuturor șoferilor străini angajați deja în Polonia, indiferent de naționalitatea lor.

O altă propunere legată de transportul rutier vizează transportul de pasageri de pe teritoriul Ucrainei în Polonia, care să se poată face până pe 31 decembrie 2022 pe baza documentului emis pentru transport internațional de călători rutier contra cost, cu derogări pe teritoriul Poloniei de la condițiile specificate în acte. De exemplu, va fi posibilă stabilirea unor stații temporare de autobuz în frontieră, dar asta nu rezolvă toate problemele și nevoile din transportul de călători. Pe lângă stațiile menționate mai sus, TLP a postulat introducerea posibilității de a face transport cu autobuze de la frontieră la stațiile de notificare, ceea ce ar facilita deblocarea evacuării refugiaților care trec frontiera poloneză.

Cea din urmă propunere care vizează transportul rutier este să se extindă până la final de decembrie 2022 posibilitatea ca cetățenii ucraineni să folosească un permis de condus ucrainean sau internațional pe teritoriul Poloniei – propunerea se aplică celor care locuiesc deja temporar pe teritoriul Poloniei și care în mod normal ar fi trebuit să-și înlocuiască permisul ucrainean în șase luni de la data când au început să locuiască aici. Documentele ucrainene vor fi recunoscute dacă valabilitatea lor expiră în această perioadă.

TLP consideră că aceasta este o soluție bună, deoarece rezolvă problemele șoferilor ucraineni, dar din păcate proiectul nu include și reglementări privind documentele de rezidență pentru șoferii care fac transport internațional. Conform legii din 12 martie 2022 privind asistența acordată cetățenilor ucraineni, documentele care dau dreptul ucrainenilor să rămână în Polonia și a căror valabilitate expiră după 24 februarie au fost prelungite prin lege până la 31 decembrie, dar faptul că, în lipsa unui document de călătorie valabil, conducătorii auto ucraineni pot avea dificultăți în efectuarea transportului rutier internațional nu este luat în considerare. Parlamentarii polonezi au fost de acord cu propunerea TLP de a include autocolante pe pașapoartele șoferilor, care să confirme prelungirea valabilității vizei, dar au uitat să menționeze cine trebuie să fac asta.

În plus, în opinia asociației mai există și alte aspecte care ar fi trebuit incluse în proiectul de lege și care se speră că vor fi adăugate în timpul dezbaterilor din parlament.

Comisia Europeană a desfășurat de curând o consultare publică referitoare la Planul de Urgență al UE pentru transporturi, cu scopul de a pregăti Uniunea pentru crize viitoare, cum ar fi posibile pandemii, și pentru eventuale noi perturbări în transporturi. Cu alte cuvinte, cu scopul de a crea un „manual de criză“ ce va include o listă de acțiuni menite să atenueze orice impact negativ asupra transporturilor, pasagerilor și piețelor interne.

76 de actori din domeniu din întreaga UE au participat la aceste consultări, iar asociația poloneză de transport și logistică TLP notează gradul de coordonare a răspunsului la crize cauzate de pandemii în sectorul transporturilor cu 6 (pe o scală de la 1 la 10) și felicită CE pentru pregătirea unei revizuiri a Regulamentului Omnibus, care, din caua restricțiilor din timpul pandemiei, a permis prelungirea automată a valabilități documentelor necesare în transportul rutier: permise de conducere, certificate de conducere, inspecții tehnice ale vehiculelor, verificări periodice ale tahografului, examinări medicale și psihologice ale conducătorilor auto sau permise comunitare. De folos a fost și inițiativa Coridoarelor Verzi, dar, pentru că nu acestea nu erau reglementări obligatorii din punct de vedere juridic, ci doar orientări, firmele tot au avut numeroase probleme.

Prin urmare, TLP a menționat, în formularul de consultare despre dificultățile pe care le-au întâmpinat companiile de transport în furnizarea serviciilor transfrontaliere: cozile lungi de la granițele interioare ale UE, testarea și carantinarea șoferilor (de exemplu, la frontiera dintre Cehia și Germania în februarie 2021), diferențele dintre statele membre UE în ceea ce privește definițiile „bunurilor/serviciilor/activităților esențiale“ exceptate de la regulile privind prevenirea răspândirii Covid-19, introducerea unor atestate suplimentare noi pentru șoferi și a altor documente de către statele membre, interdicția de a lua pauza săptămânală de minimum 45 de ore în cabină, din cauza lipsei de spații de cazare și a pandemiei (chiar și după introducerea unor derogări speciale de la aceste dispoziții), faptul că nu există criterii uniforme pentru norme minime, de bază, pentru furnizarea de servicii de transport de călători în UE (de exemplu, în ceea ce privește numărul pasagerilor) și decizia unilaterală a guvernului Franței de a închide granițele cu Marea Britanie înainte de Crăciunul din 2020.

Din cauza acestor situații, TLP crede că este mare nevoie de un Plan de Urgență al UE pentru Transport, sub forma unui Regulament al UE, adică un act juridic obligatoriu, bine coordonat cu Instrumentul de Urgență pentru Piața Unică, pregătit în prezent de Comisia Europeană, și care să includă: eliminarea testării, carantinării și a altor certificate, formulare și documente suplimentare pentru șoferii profesioniști (TLP consideră că documentele din prezent sunt mai mult decât suficiente), derogări uniforme de la regulile privind timpul de condus și de odihnă în transportul rutier din UE (de exemplu, excepțiile de la interdicția de a lua pauza săptămânală normală în cabină), criterii uniforme pentru un număr de reguli de bază pentru transportul de pasageri și prioritatea la traversarea granițelor a vehiculelor care oferă transport și servicii pentru pasageri.