Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a anunţat deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ privind aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de evaluare a aptitudinii de exploatare a podurilor rutiere corespunzătoare cerinţei clasei E de încărcare – conform Eurocoduri”.

Pe reţeaua de drumuri naţionale din România, lucrările de artă au fost proiectate în conformitate cu nişte standarde vechi, actualmente abrogate. În aceste condiţii, pentru podurile rutiere existente nu se pot aplica integral prevederile Eurocodurilor, introduse în România din 2010, cu aplicabilitate la podurile noi. În această situaţie, s-a considerat că se poate adopta utilizarea pentru structurile vechi reabilitate a convoaielor din standardele vechi de proiectare, cuplate cu Eurocodurile de verificare şi dimensionare, care se aplică materialelor (beton şi metal), pentru a creşte durabilitatea şi siguranţa în exploatarea podurilor existente.

Noua metodologie ce urmează să fie adoptată va permite evaluarea nivelului de performanţă a podurilor existente (raportate la convoaiele specifice clasei E de încărcare), respectând nivelurile de probabilitate de cedare prevăzute în Eurocoduri, optimizându-se în această abordare modernă soluţiile de consolidare sau reabilitare.

Asemenea evaluări vor putea fi extrapolate la podurile noi, în corelarea acţiunilor utile date de Eurocoduri cu clasa tehnică a drumului (stabilită pe condiţii de trafic) şi care ar permite reducerea acţiunilor utile din convoaie, în funcţie de nivelul de trafic.

Noua metodologie va putea fi aplicată atât la lucrările de artă amplasate pe drumurile de interes naţional, cât şi la cele de pe drumurile judeţene şi locale.