Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ministerul Transporturilor a publicat spre consultare publică proiectul de act normativ care va lua locul HG 69/2012. Prin noua Hotărâre de Guvern ce urmează să fie adoptată vor fi actualizate sancțiunile pentru încălcarea prevederilor Pachetului Mobilitate (care a modificat, în 2020, regulamentele UE 1.071/2009 privind exercitarea profesiei de operator de transport, 1.072/2009 privind accesul la piața de transport marfă și 1.073/2009 referitor la accesul la piața de transport persoane), ale regulamentului 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă ai conducătorilor auto și respectiv ale legii transporturilor OG 27/2011.

Odată cu noua HG, încălcările vor fi clasificate în patru categorii față de trei categorii, câte sunt în prezent. Practic, actualele „încălcări foarte grave“ urmează să fie împărțite în două categorii, fiind separate 13 „cele mai grave încălcări“, care vor fi sancționate cu amenzi de la 10.000 la 15.000 de lei. Printre acestea se numără efectuarea transportului rutier fără a deține licență comunitară/certificat de transport în cont propriu/autorizație valabilă, sustragerea de la controlul în trafic sau la sediu ori obstrucționarea controlului, lipsa de la bordul vehiculului a autorizației de transport internațional, utilizarea unui vehicul pentru care s-a dispus măsura imobilizării, circulația fără limitator de viteză, fără a avea inspecție tehnică periodică valabilă ori cu vehicule care prezintă defecțiuni tehnice periculoase și utilizarea echipamentelor frauduloase.

În categoria „încălcărilor foarte grave“ se vor regăsi de acum 37 de abateri, printre care nerespectarea graficulului de circulație, interzicerea fără motiv a accesului în autogară, efectuarea transportului cu un vehicul fără copie conformă sau folosind un șofer fără atestat profesional, încălcarea regulilor privind cabotajul, angajarea persoanelor cu funcții care concură la siguranța rutieră fără contract individual de muncă ori fără a avea atestatele de pregătire profesională necesare, depășirea maselor totale maxim autorizate cu 20% pentru vehiculele de peste 12 t și respectiv 25% pentru cele de până la 12 t, efectuarea activităților de intermediere cu operatori nelicențiați ș.a. Tot aici se regăsesc abateri ale conducătorilor auto, printre care plecarea în cursă cu vehicule având dispozitive defecte sau necorespunzătoare, îmbarcarea altor persoane decât cele nominalizate în cazul transporturilor regulate speciale ori transportul unui număr mai mare de pasageri decât capacitatea vehiculului, precum și alte abateri care țin de activitatea școlilor de șoferi/centrelor de formare profesională.

Amenzile pentru încălcările foarte grave se vor încadra între 6.000 și 8.000 de lei.

La categoria „încălcări grave“ au rămas 66 de puncte față de 67.

Abaterile sunt eminamente aceleași, inclusiv depășirea cu 5-20% a maselor totale pentru vehiculele de peste 12 t. Contravențiile se vor sancționa cu amenzi de la 2.000 la 4.000 de lei.

În ceea ce privește „încălcările minore“, aici numărul acestora a crescut la 36. S-a scos obligativitatea prezentării la control a legitimatiției de serviciu a șoferului și s-au introdus mai multe abateri minore noi, inclusiv nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a organiza activitatea parcului său de vehicule în așa fel încât să se asigure că vehiculele folosite la transportul internațional se întorc la unul dintre centrele operaționale din  România în termen de 8 săptămâni de la plecare. Tot încălcări minore sunt nerespectarea obligației de a anunța anticipat la capetele traseului curse care nu pot fi efectuate din cauză de forță majoră sau din alte cauze, neasigurarea funcționării rețelei informatice de către centrele de pregătire profesională, nerespectarea obligației de a urmări îndeplinirea condițiilor de menținere a valabilității atestatelor de lectori, ori necompletarea bazei de date informatice, în cazul școlilor de șoferi, privind pregătirea cursanților și transferul datelor către sistemul informatic al Autorității Rutiere Române. Abaterile minore se vor sancționa cu avertisment sau cu amendă de la 250 la 500 de lei.

După caz, amenzile se vor aplica operatorilor de transport rutier români sau străini. În toate situațiile în care, din documentele prezentate la control de către conducătorul auto, nu poate fi identificat operatorul de transport, amenda se va aplica șoferului.

O parte dintre contravenții prevăd, pe lângă amendă, și suspendarea copiei conforme. Este vorba despre utilizarea vehiculelor fără limitator de viteză ori fără inspecție tehnică periodică valabilă, nerespectarea condițiilor privind transportul mărfurilor perisabile conform Acordului de la Geneva, nerespectarea condițiilor referitoare la utilizarea vehiculelor suplimentare ori la completarea foii de parcurs, în cazul transportului de călători, precum și nerespectarea acordului Interbus, nerespectarea graficelor de circulație și a stațiilor, utilizarea de șoferi fără atestat profesional și efectuarea transportului internațional regulat de persoane printr-un subcontractant care nu este indicat în autorizația de transport internațional sau care nu îndeplinește condițiile regulamentului 1.073/2009.

În cazul constatării neîntoarcerii camioanelor în termenul prevăzut de 8 săptămâni, ISCTR va aplica o singură amendă, indiferent de numărul de vehicule găsite în neregulă, și, prin notificare, se va stabili că remedierea situației vizează, după caz, un singur vehicul sau cumulativ toate vehiculele pentru care nu a fost respectat termenul de 8 săptămâni. Dacă operatorul nu aduce acasă toate vehiculele menționate în notificare în termen de 30 de zile, ISCTR poate suspenda copia conformă licenței de transport.

Foarte important, în cazul în care operatorul a săvârșit într-un stat membru UE, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislației din domeniul transporturilor rutiere, ISCTR poate aplica măsura suspendării copiei conforme a licenței de transport/licenței comunitare. După două astfel de suspendări în decurs de 12 luni, ISCTR poate retrage copia conformă a licenței de transport/licenței comunitare.

Odată cu adoptarea noului act normativ, HG 69/2012 va fi abrogată. Toți cei interesați pot trimite puncte de vedere, opinii, sugestii privind proiectul de act normativ până cel târziu pe 5 septembrie 2023 prin formularul E-consultare disponibil pe site-ul Ministerului Transporturilor sau la adresa de e-mail consultare.publica@mt.ro.

Pe măsură ce statele membre UE transpun Pachetul Mobilitate în legislațiile naționale, încep și controalele. Prevederea privind întoarcerea camioanelor la 8 săptămâni în statul de înmatriculare nu poate fi însă sancționată decât în țara de origine, astfel că, la noi, revine în sarcina Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier (ISCTR) să verifice dacă cărăușii respectă această prevedere ca și condiție pentru deținerea licenței de transport.

Chiar dacă conducerea ISCTR are toată înțelegerea pentru firmele de profil și vede absurditatea măsurii, menită să crească le costurile și să le scadă competitivitatea, este obligată prin legislația europeană să dea curs solicitărilor primite de la omologi în termen de 30 de zile.

Colacul de salvare pentru cărăuși l-ar putea reprezenta modificarea HG 69/2012, prin care să se acorde un timp mai mare de remediere a nerespectării condiției de licențiere, de la 30 de zile la 6 luni.

Motivul pentru care s-a întârziat până acum a fost acela că reprezentanții Ministerului Transporturilor au sperat că vor putea să modifice actul normativ o singură dată, astfel încât să prindă și schimbarea legislației la transportul interjudețean de persoane. Cum lucrurile trenează în cazul acestuia din urmă, se va merge mai departe doar cu prevederile referitoare la transportul de marfă, a dat asigurări Marius Alban, reprezentantul Direcției Transport Rutier din cadrul MT la conferința Tranzit de la Suceava.

Draftul proiectului de modificare al HG 69 urmează să fie pus pe transparență decizională și să parcurgă toate etapele de consultare publică, dialog social etc., pentru a putea fi adoptat cât mai repede.

Obiectivul este de a securiza faptul ca transportatorii români să fie cât mai greu de sancționat pentru nerespectarea prevederilor considerate abuzive din PM. În ceea ce privește draft-ul de proiect care circulă „pe surse“ din martie, Marius Alban a lămurit că este o variantă veche, care nu trebuie luată în seamă.