Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Legea de promulgare a OG 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transpotului rutier a fost adoptată prin decret prezidențial. Aceasta vizează o serie de modificări aduse OG 81/2000 privind inspecția tehnică periodică (ITP) și OG 27/2011 privind transporturile rutiere.

În cazul reglementării ITP, OG 3/2024 prevede acum ca autovehiculele ce desfășoară activități în regim de taxi și de închiriere să fie supuse inspecției tehnice o dată la șase luni. Nu se supun acestei prevederi mașinile autopropulsate a căror viteză nu depășește 25 km/oră.

Foarte important, ITP-urile efectuate înainte de intrarea în vigoare a OG 3/2024 își păstrează valabilitatea în vigoare la data eliberării.

În ceea ce privește OG 27/2011, modificările vizează examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate în transporturile rutiere. Astfel, comisia de examinare trebuie alcătuită din trei membri specialiști în domeniu, din cadrul autorității competente și respectiv din unități subordonate acesteia din urmă, care să îndeplinească cumulativ mai multe condiții privind pregătirea profesională și experiența la locul de muncă, care să dețină certificat de „evaluator de competențe profesionale“, să cunoască limba engleză și să nu fi avut relații contractuale cu centrele de pregătire în ultimii cinci ani.

Activitatea de examinare este independentă, se organizează în condițiile stabilite de autoritatea competentă prin ordin al ministrului Transporturilor și se desfășoară în temeiul OG 3/2024, prin derogare de la Codul Muncii.

OG 3/2024 intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Deschiderea arătată de Ministerul Transporturilor faţă de problemele transportatorilor care au organizat protestele din ianuarie a dus şi la aprobarea unor măsuri propuse de asociaţiile patronale din afara spectrului celor care au făcut obiectul listei de revendicări de la proteste.

O astfel de măsură, propusă de UNTRR, este şi aplicarea Convenţiei CMR la transporturile naţionale.

Se spune că « drumul spre iad este pavat cu bune intenţii » şi aceeaşi zicală se aplică şi în cazul Ministerului Transporturilor, care, din dorinţa de a răspunde afirmativ cerinţei UNTRR, nu a sesizat că, de fapt, s-a creat o problemă gravă: nu mai există limite la valoarea despăgubirilor pe care transportatorii de mărfuri le-ar putea datora clienţilor în transportul rutier naţional.

Cum a apărut problema?

Modificările abia făcute la OG 3/2024 prevăd abrogarea prevederilor alin. 2 al art. 77 din OG 27/2011, care spunea că “În transportul rutier naţional, prevederile art. 23 pct. 3 din Convenţia CMR vor avea următorul cuprins: « Totuşi, cuantumul despăgubirilor nu poate depăşi echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă »”

Abrogând însă alin. 2 al art. 77, care stabilea limita de despăgubire, practic transportatorul ar putea răspunde nelimitat în faţa beneficiarului mărfii, în cazul transportului naţional.

Şi asta pentru că la alin. 1 în aceeaşi ordonanţă modificată, se precizează negru pe alb că se aplică dispoziţiile unor articole din Convenţia CMR şi la transporturile rutiere naţionale  contra cost de mărfuri, cu excepţia prevederilor art. 23 punctul 3, adică fix cel care menţionează limita de răspundere de 8,33 DST/kg brut (adică de circa 10,2 euro/kg brut) în transportul internaţional.

Astfel, fiind exceptate atât limita de despăgubire de la internaţional şi abrogându-se vechea limită de răspundere de la transportul naţional,  practic firmele de transport care fac intern sunt extrem de expuse în faţa unui incident, iar beneficiarii de transport s-ar putea prevala de această greşeală de transpunere legislativă pentru a cere despăgubiri nelimitate. Transportatorii atrag atenţia că asiguratorii nu vor mai asigura transportatorii daca raspund nelimitat si nu au o oarecare limitare (cea de 8.33 DST sau alta similară), astfel că se impune o reacţie rapidă din partea Ministerului Transporturilor.