Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Cei peste 3,5 milioane de romani plecati definitiv din Romania se incearca a fi adusi inapoi printr-o serie de masuri fiscale si economice, cea mai importanta fiind Legea salarizarii unitare, prin care profesorilor si medicilor le-au fost majorate salariile.
De exemplu, din 1 ianuarie 2018, personalul din invatamant si cel din sistemul de sanatate, doua categorii profesionale care necesitau cele mai mari ajustari in privinta veniturilor salariale, beneficiaza de urmatoarele masuri, arata Ministerul Muncii si Justitiei Sociale:
 

– cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul brut al sporurilor de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii;
–  incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale personalului care ocupa functiile de medici si de asistenti medicali din unitatile sanitare publice, prevazute in anexa nr. II Cap. I, se majoreaza la nivelul salariului de baza stabilit potrivit pentru anul 2022;
– incepand cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul sporurilor de care beneficiaza personalul care ocupa functii didactice din unitatile de invatamant preuniversitar si universitar de stat, se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018.
Cadrul legal actual, mai spune ministerul Muncii, ce vizeaza  politicile in domeniul ocuparii si mobilitatii fortei de munca, contine o serie de facilitati care sunt disponibile cetatenilor romani – atat celor care se afla in Romania, cat si celor care se intorc in tara – in scopul sprijinirii insertiei acestora pe piata autohtona a muncii. In acest sens, ministerul a enumerat o serie de prime atractive persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor care incadreaza someri.
Prime de activare
Somerii care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pe o perioada mai mare de 3 luni, ulterior inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in valoare de 500 de lei. Prima de activare se poate cumula cu prima de incadrare.
Prime de mobilitate inclusiv somerilor de lunga durata (prima de incadrare si prima de instalare), astfel:
1. Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, beneficiaza de o prima de incadrare al carei cuantum se calculeaza la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care isi desfasoara efectiv activitatea la angajator. Prima de incadrare se acorda pe o perioada de 12 luni.
2. Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, pot beneficia de o prima de instalare. Prima de instalare se acorda astfel:
a.            12.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul/ resedinta ;
b.            15.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul/ resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere;
c.             in cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3.500 lei.
Primele de instalare, in cuantumurile de mai sus, se acorda in doua transe: 50% din suma stabilita, la data instalarii si 50% dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
Prin exceptie, in situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau centrale, asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
a.            3.500 lei pentru persoanele care isi schimba domiciliul sau resedinta;
b.            6.500 lei atat in cazul persoanelor care isi schimba domiciliul sau resedinta si sunt insotite de membrii familiei, cat si in cazul familiei monoparentale, in situatia in care este insotita de copilul sau copiii aflati in intretinere;
c.             3.500 lei pentru fiecare sot care indeplineste conditiile pentru acordarea primei de instalare.
Prima de instalare, stabilita prin exceptiile respective, se acorda intr-o singura transa, la data instalarii. Beneficiaza de primele de mobilitate persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni. Prima de incadrare si prima de instalare, adica primele de mobilitate, nu se cumuleaza.
Prima de relocare
Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, pot beneficia de o prima de relocare, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.
Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna. Prima de relocare se acorda pe o perioada de 36 de luni.
Beneficiaza de prima de relocare persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni.
Prima de relocare nu se cumuleaza cu prima de incadrare, cu prima de instalare sau cu prima de activare.
Prima de insertie
Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care se inregistreaza, in termen de 60 de zile de la absolvire la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii.
Prima de insertie se acorda in doua transe: o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii, si o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.