Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Societățile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și sucursalele prezente pe piața din România (FoE) au subscris, în primele 9 luni ale 2022, prime brute în valoare de aproximativ 13,4 miliarde de lei, în creștere cu 28% față de perioada similară din anul precedent. Astfel, potrivit ultimului raport publicat de ASF, volumul total al subscrierilor pentru activitatea de asigurări generale s-a situat la 10,8 miliarde lei, în creștere cu 34% față de perioada ianuarie-septembrie 2021, deținând o pondere de 81% din valoarea totală a primelor brute subscrise (PBS). Pentru segmentul asigurărilor de viață, valoarea totală a primelor brute subscrise a fost de 2,6 miliarde de lei, în creștere cu 5% comparativ cu primele 9 luni aferente 2021.

Despăgubirile brute plătite de asigurătorii autorizați și reglementați de ASF, de sucursale și de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) au însumat 6,3 miliarde de lei în perioada de referinţă. Despăgubirile brute plătite pentru segmentul asigurărilor generale s-au situat la 5 miliarde lei şi respectiv la 1,3 miliarde de lei pentru activitatea de asigurări de viață. Sumele aprobate pentru plata daunelor de către FGA au fost în valoare totală de circa 484 de milioane de lei, din care aproximativ 94% reprezintă sume aprobate pentru plata daunelor RCA (455 de milioane de lei).

În primele 9 luni ale anului au fost subscrise prime brute în valoare de aproximativ 12,1 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 23% față de valoarea înregistrată în perioada similară a anului anterior. Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 83% din total. Din acestea, cele mai multe sunt asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele

feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului), reprezintă aproximativ 77% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 64% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în primele 9 luni ale 2022.

Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurărilor de viață a depășit nivelul de două miliarde de lei, fiind susținut de creșterea cu circa 7% a subscrierilor pentru clasa C1 (Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare).

Asigurările de sănătate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă în primele 9 luni ale anului, cu un volum al subscrierilor de peste 509 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă a 2021 (384 milioane lei), deținând o pondere de 4,22% în totalul primelor brute subscrise.

Asigurările de garanții au înregistrat un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 191 milioane de lei, în scădere cu 27% față de aceeași perioadă a anului anterior (262 milioane lei).

Calculate la nivelul întregii piețe, ratele SCR și MCR au fost supraunitare la finalul lui septembrie 2022. Rata SCR s-a situat la un nivel de 1,59, în scădere cu 14% față de septembrie 2021, în timp ce rata MCR a înregistrat un nivel de 3,70, în scădere cu 18%.

Societățile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în primele 9 luni ale 2022 în baza dreptului de stabilire (FOE – freedom of establishment), pe teritoriul României, prin intermediul a 14 sucursale, un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 1,4 miliarde de lei (10,2% din totalul primelor brute subscrise de societățile locale autorizate de ASF și sucursale), în creștere cu aproximativ 82% față perioada similară a 2021.

„O vulnerabilitate a pieței de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare, atât din perspectiva expunerii față de principalele clase de asigurare, cât și din punct de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piață deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare. Deși se observă o diminuare a gradului de concentrare pe piața RCA din România, primii doi asigurători continuă să dețină o cotă de piață semnificativă (circa 52%), în scădere față de finalul anului anterior, când primii doi asigurători dețineau o cotă de piață cumulată de 61%”, se arată în raportul ASF.

La finalul lui septembrie 2022, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societățile de asigurare era de circa 22,1 miliarde de lei, în creștere cu 7,4% față de finalul lui 2021 (aproximativ 20,6 miliarde de lei). Din valoarea totală a rezervelor tehnice brute, 59% reprezintă reserve constituite pentru asigurările generale, în timp ce 41% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru activitatea de asigurări de viață. Atât valoarea activelor, cât și cea a obligațiilor societăților de asigurare (măsurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au înregistrat creșteri comparative cu valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent. Activele totale au crescut cu 14% la nivelul întregii piețe a asigurărilor, iar datoriile totale ale societăților de asigurare au crescut cu 18% la 30 septembrie 2022 comparativ cu valoarea înregistrată la aceeași dată a anului anterior.

În primele 9 luni ale anului, valoarea primelor distribuite de companiile de brokeraj s-a situat la peste 9 miliarde de lei (+37%).

Dinamica pozitivă se datorează atât creșterii volumului de prime distribuite pentru activitatea de asigurări generale (+38%), cât și pentru segmentul asigurărilor de viață (+18%). Astfel, companiile de brokeraj au distribuit circa 75% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, ponderea cea mai mare fiind înregistrată de asigurările generale, pentru care gradul de distribuție a fost de aproximativ 88%. Dacă se iau în calcul doar primele distribuite pentru societățile autorizate în România, gradul de distribuție la 30.09.2022 a fost de 67%, respectiv 78% pentru activitatea de asigurări generale și circa 13% pentru asigurările de viață.

Ponderea veniturilor din activitatea de distribuție de asigurări în volumul total de prime distribuite la nivelul pieței de brokeraj a fost de 16,4% (comision mediu), pe segmentul asigurărilor generale aceasta fiind de 15,4%, iar pe segmentul asigurărilor de viață fiind de 44,8%.