Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Parlamentul European (PE) urmează să îşi voteze poziţia cu privire la implementarea infrastructurii de combustibili alternativi la nivelul UE în cadrul sesiunii plenare din a doua jumătate a lui octombrie, vederea începerii negocierilor interinstituționale. Amintim că, în iulie 2021, Comisia Europeană a prezentat pachetul „Fit for 55” – un set de propuneri pentru a adapta politicile UE în materie de climă, energie, utilizare a terenurilor, transport etc., cu scopul reducerii emisiilor nete de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 55% până în 2030. Pachetul include şi o propunere de revizuire a normelor privind implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, iar Comisia pentru transport și turism (TRAN) din PE şi-a exprimat deja o poziţie în acest sens.

Comisia propune abrogarea normelor actuale stabilite în Directiva din 2014 privind implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și înlocuirea acestora cu un regulament care să asigure o dezvoltare mai rapidă și mai coerentă a rețelei de infrastructură a UE. În timp ce normele actuale impun statelor membre să stabilească cadre politice naționale pentru a asigura o acoperire suficientă a infrastructurii de reîncărcare a energiei electrice și de realimentare cu gaz natural, regulamentul propus stabilește obiective naționale obligatorii pentru implementarea infrastructurii de combustibili alternativi în UE, vehicule rutiere și nave și încărcare electrică pentru aeronavele staționare.

În ceea ce privește infrastructura de încărcare electrică pentru vehiculele ușoare, de exemplu, propunerea propune obiective bazate pe flotă, și anume obiective pentru puterea de ieșire a punctelor de încărcare electrică per vehicul electric (1 kW pentru fiecare vehicul electric ușor înmatriculat). De asemenea, propune obiective bazate pe distanță – cerințe de a avea puncte de încărcare cu puterea prescrisă pentru vehiculele ușoare și grele la anumite distanțe, de-a lungul rețelelor rutiere ale UE (distanța maximă dintre stațiile de încărcare pentru vehiculele ușoare de pe drumurile TEN-T ar trebui fie 60 km).

Comisia TRAN a Parlamentului și-a adoptat raportul pe 3 octombrie 2022, propunând o serie de obiective chiar mai ambițioase decât propunerea CE. Pentru încărcarea electrică de-a lungul rețelei rutiere a UE, aceasta include, de exemplu, cerințe mai mari de putere pentru fiecare stație de încărcare și unele obiective de infrastructură care trebuie atinse mai devreme. Pentru obiectivele bazate pe flotă, raportul are în vedere o lansare mai rapidă a infrastructurii, unde absorbția vehiculelor electrice a fost scăzută până în prezent.

Consiliul și-a adoptat poziția de negociere în iunie 2022. Parlamentul European urmează să voteze raportul comisiei TRAN în timpul sesiunii sale din octombrie II, în vederea începerii negocierilor cu Consiliul privind redactarea finală a normelor.

Raportorul pe acest subiect din partea TRAN este Ismail Ertug.