Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Parlamentul European a adoptat, ieri, 10 aprilie, noi măsuri – deja convenite cu Consiliul – pentru a consolida obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 pentru vehiculele grele.

Regulamentul, care se referă la emisiile camioanelor, autobuzelor, remorcilor și semiremorcilor noi, a fost aprobat de europarlamentarii cu 341 de voturi pentru, 268 împotrivă și 14 abțineri.

Astfel, emisiile de CO2 de la camioanele grele (inclusiv vehiculele de uz municipal, cum ar fi gunoierele, dar și basculantele sau betonierele) și de la autobuze vor trebui reduse cu 45% în perioada 2030-2034, cu 65% între 2035 și 2039 și cu 90% din 2040. Până în 2030, noile autobuze urbane vor trebui să-și reducă emisiile cu 90% și să devină vehicule cu emisii zero până în 2035. Țintele de reducere a emisiilor sunt stabilite și pentru remorci (7,5%) și semiremorci (10%), începând din 2030.

Legea impune Comisiei să efectueze o evaluare detaliată a eficacității și a impactului noilor reguli până în 2027. Această revizuire va trebui să evalueze, printre altele, dacă măsurile s-ar aplica și camionetelor și utilitarelor și care ar fi rolul unei metodologii de înregistrare exclusiv a vehiculelor comerciale grele.

Raportorul Bas Eickhout (Verzi/ALE, Olanda) a declarat: „Tranziția către camioane și autobuze cu emisii zero nu este doar cheia pentru îndeplinirea obiectivelor noastre climatice, ci și un factor crucial pentru un aer mai curat în orașele. Oferim claritate pentru una dintre industriile manufacturiere majore din Europa și un stimulent puternic pentru a investi în electrificare și hidrogen.”

Consiliul trebuie încă să aprobe oficial acordul înainte de a putea intra în vigoare. Parlamentul European  are în vedere faptul că vehiculele grele sunt responsabile pentru peste 25% din emisiile de gaze cu efect de seră (GES) provenite din transportul rutier în UE și reprezintă peste 6% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit propunerii legislative a Comisiei – depuse în februarie 2023 – reducerea acestor emisii este crucială pentru obiectivele UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și de a reduce cererea de combustibili fosili importați.

Decarbonizarea eficientă a transportului rutier a fost în centrul atenției în ziua de lansare a Comitetului pentru transporturi interioare al Organizației Națiunilor Unite de la Geneva.

În cadrul celei de-a 86-a ediții a Comitetului pentru transporturi interioare al Organizației Națiunilor Unite, Umberto de Pretto, secretarul general al IRU, a moderat un grup de discuții la nivel ministerial la nivel înalt privind modalitățile de accelerare a decarbonizării transportului rutier, inclusiv măsurile de eficiență disponibile și cerințele de infrastructură.

Umberto de Pretto a deschis discuția subliniind că “industria transporturilor rutiere s-a angajat să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Pactul verde al IRU oferă o cale pragmatică și realistă de decarbonizare pentru a se asigura că industria noastră poate continua să răspundă cererii de transport în creștere. Dar trebuie să trecem de la ambiție la acțiune. Cu o coordonare globală și cu parteneriate public-privat veritabile, putem reuși.”

Guvernele trebuie să asigure condiții favorabile care să permită operatorilor de transport să obțină câștiguri imediate în materie de eficiență, reducând astfel emisiile de CO₂, precum și să investească în tehnologii de combustibili alternativi pe termen lung.

Participanții au fost de acord că decarbonizarea necesită o abordare holistică care să nu lase pe nimeni în urmă și care să includă dezvoltarea economică, echitatea socială și protecția mediului. Aceștia au subliniat, de asemenea, rolul-cheie al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în armonizarea, coordonarea și integrarea abordărilor la nivel regional și global.

Au avut loc o serie de discuții bilaterale la nivel înalt cu organizații internaționale și delegații naționale, inclusiv cu Arabia Saudită și Turciei privind TIR și facilitarea transporturilor, precum și cu Azerbaidjan și cu organismul ONU pentru schimbări climatice privind activitatea pregătitoare înaintea COP 29.

Comitetul pentru transporturi interioare este platforma ONU pentru transporturi interioare, însărcinată să contribuie la abordarea eficientă a nevoilor globale și regionale în domeniul transporturilor interioare.

sursa foto: IRU