Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Deputații europeni și guvernele UE au convenit să reformeze sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, pentru a reduce în continuare emisiile industriale și pentru a investi mai mult în tehnologii ecologice.

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care consacră principiul „poluatorul plătește”, se află în centrul politicii europene în domeniul climei și este cheia pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică a Uniunii. Punând un preț pentru emisiile de gaze cu efect de seră, ETS a declanșat reduceri semnificative ale emisiilor poluante, deoarece industriile sunt forţate să își reducă emisiile și să investească în tehnologii ecologice.

Astfel, emisiile poluante din sectoarele ETS trebuie reduse cu 62% până în 2030, comparativ cu 2005, ceea ce reprezintă o creştere cu un punct procentual peste propunerea Comisiei. Pentru a ajunge la această reducere, va exista o scădere unică a cantității în cote la nivelul UE, de 90 Mt echivalent CO2 în 2024 și respectiv 27 Mt în 2026, în combinație cu o reducere anuală a cotelor cu 4,3% în perioada 2024-2027 și 4,4% din 2028-2030.

De asemenea, cotele gratuite pentru industriile din ETS vor fi eliminate treptat după cum urmează: 2026: 2,5%, 2027: 5%, 2028: 10%, 2029: 22,5%, 2030: 48,5%, 2031: 61%, 2032: 73,5%, 2033: 86% şi 2034: 100%.

Mecanismul de ajustare a frontierei de carbon (CBAM), asupra căruia deputații europeni au ajuns la un acord cu guvernele UE la începutul lui decembrie pentru a preveni relocarea carbonului, va fi introdus treptat cu aceeași viteză cu care vor fi eliminate cotele gratuite din ETS. Prin urmare, CBAM va începe în 2026 și va fi introdus treptat până în 2034.

Până în 2025, Comisia va evalua şi riscul de relocare a emisiilor de carbon pentru bunurile produse în UE destinate exportului în țări din afara UE și, dacă este necesar, va prezenta o propunere legislativă conformă cu OMC pentru a aborda acest risc. În plus, se estimează că 47,5 milioane de certificate vor fi utilizate pentru a strânge finanțări noi și suplimentare pentru a aborda orice risc de relocare a carbonului legat de export.

Un nou ETS II separat pentru combustibil pentru transportul rutier și clădiri, care va pune un preț pentru emisiile din aceste sectoare, va fi stabilit până în 2027. Acesta este cu un an mai târziu decât propunerea Comisiei. După cum a solicitat Parlamentul, combustibilul pentru alte sectoare, cum ar fi producția, va fi, de asemenea, acoperit. În plus, ETS II ar putea fi amânat până în 2028 pentru a proteja cetățenii, dacă prețurile la energie sunt excepțional de ridicate. În plus, va fi instituit un nou mecanism de stabilitate a prețurilor pentru a se asigura că, dacă prețul unei cote din ETS II crește peste 45 de euro, vor fi eliberate 20 de milioane de cote suplimentare.

PE a decis ca mai mulți bani să fie disponibili pentru tehnologii inovatoare și pentru modernizarea sistemului energetic. Astfel, Fondul pentru inovare va fi majorat de la 450 la 575 milioane de certificate, iar Fondul de modernizare va fi majorat prin licitarea a 2,5% suplimentar din certificate care vor sprijini țările UE cu PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE. Toate veniturile naționale din licitarea cotelor ETS vor fi cheltuite pentru activități legate de climă. Deputații europeni și Consiliul au convenit, de asemenea, să înființeze un Fond pentru climatul social pentru cei mai vulnerabili şi, după cum a solicitat de mai multe ori Parlamentul, ETS va fi extins, pentru prima dată, şi la transportul maritim.

24% din toate certificatele ETS vor fi plasate în rezerva de stabilitate a pieței, pentru a aborda eventualele dezechilibre între oferta și cererea de certificate de pe piață din cauza șocurilor externe, cum ar fi cele cauzate de Covid-19.

În ceea ce priveşte deşeurile, ţările UE trebuie să măsoare, să raporteze și să verifice emisiile provenite de la instalațiile de incinerare a deșeurilor municipale începând cu 2024. Până la 31 ianuarie 2026, Comisia va prezenta un raport cu scopul de a include astfel de instalații în EU ETS din 2028, cu o posibilă renunțare până în 2030.

În perioada următoare, PE și Consiliul vor trebui să aprobe oficial acordul înainte ca noua lege să intre în vigoare. ETS face parte din pachetul „Fit for 55 in 2030”, care este planul UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, în conformitate cu Legea europeană a climei.