Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Autoritatea Rutieră Română (ARR) a fost desemnată administratorul schemei de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină, transportatorii și ceilalți agenți economici eligibili urmând să primească 13 bani din valoarea accizei. Chiar dacă valoarea este mai mică acum decât în 2022, banii merită solicitați, pentru aceasta fiind necesară depunerea cererii de compensare și a documentelor însoțitoare.

Începând cu 25 martie 2024, ARR va pune la dispoziția operatorilor de transport Sistemul informatizat de administrare a schemei de ajutor de stat, iar depunerea efectivă a cererilor de compensare pentru motorina achiziționată în primul trimestru (calculat începând cu 24 ianuarie a.c.) se va putea face din 1 aprilie. Potrivit ARR, termenul limită de depunere pentru trimestrul I al anului este 30 aprilie 2024.

Condițiile de eligibilitate sunt similare cu cele instituite anterior, la schema de restituire din 2022, cu mențiunea că acum se califică și agenții economici care au mai beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, dacă acestea din urmă nu au fost pentru aceleași costuri eligibile. Desigur, cererea de compensare trebuie însoțită de copii ale tuturor facturilor de achiziție a motorinei, iar acestea din urmă trebuie să conțină informațiile prevăzute de legea 227/2015.

Atenție! Pentru a putea beneficia de măsura ajutorului de stat, operatorii de transport trebuie să își deschidă un cont de forma 50.70.29 „Disponibil al operatorilor economici pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil de motor conform HG 153/2024“, la unitatea trezoreriei statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal compania.

De reținut faptul că toate conturile de acces asociate ultimei scheme de ajutor de stat, instituită prin HG 667/2022, nu vor mai fi valabile, astfel că toți operatorii de transport ce urmează să depună cereri de compensare trebuie să se înregistreze din nou.

În vederea eficientizării procesului de înscriere în sistemul informatizat prin crearea unui cont de acces pe bază de e-mail și parolă, ARR recomandă consultarea în prealabil a HG 153/2024, luarea măsurilor necesare pentru a asigura semnarea electronică a cererilor de compensare (conform art. 10 alin. 1 din HG 153), precum și consultarea site-ul www.arr.ro, secțiunea Ajutor de stat – Compensare combustibil, unde vor fi comunicate mai multe informații utile.

Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza actualei scheme este de 4.000.