Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Potrivit HG 1447/2022, de la 1 ianuarie 2023 salariul minim de bază a crescut de la 2.550 de lei la 3.000 de lei brut. Iar prin OUG 168/2022 s-a stabilit prelungirea – cu modificări – a facilității fiscale privind scutirea de taxe pentru 200 de lei din salariul minim.

Ca atare, de la 1 ianuarie a crescut cuantumul maxim al indemnizaţiei de detaşare ca urmare a măririi salariului de bază.

Potrivit legislaţiei în vigoare, indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale face parte din remuneraţia minimă şi este venit neimpozabil pentru salariat, în limita plafonului de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin HG 518/1995, dar nu mai mult de limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. Anumite state au o anumită reticenţă cu privire la considerarea indemnizaţiei specifice detașării transnaționale ca venit de natură salarială, însă directiva 1057/2020 este foarte clară în acest sens, a explicat consultantul financiar Petru Horga (www.horgaconsulting.ro).

Cum se calculează indemnizaţia de detaşare neimpozabilă ?

Ţinând cont căsalariul mimim brut pe economie a crescut la 3.000 de lei, în cazul unui angajat detaşat transfrontalier 31 de zile pe lună, într-o lună cu 21 de zile lucrătoare, indemnizaţia de detaşare neimpozabilă se calculează astfel:

Se înmulţeşte salariul minim de 3.000 de lei cu 3, iar rezultatul (9.000 lei) se împarte la numărul de zile lucrătoare din lună (21 în exemplul luat) şi rezultă o indemnizaţie specifică detașării transnaționale zilnică de 428,57 de lei care reprezintă venit neimpozabil pentru salariat, cu condiția ca această sumă să nu depășească nivelul de 2,5 ori nivelul legal pentru diurnă stabilit prin HG 518/1995. Cu titlu de exemplu, dacă nivelul legal pentru diurnă stabilit prin HG 518/1995 este de 35 euro/zi, și cursul BNR este de 4,93 lei/euro, atunci se poate observa că indemnizația specifică detașării transnaționale de 428,57 lei/zi reprezintă 86,93 euro, sumă care se încadrează în plafonul neimpozabile de 87,5 euro/zi (35 euro / zi x 2,5 = 87,5 euro). Astfel, pentru întreaga perioadă de 31 de zile cât a fost detaşat, şoferul respectiv primește o indemnizaţie specifică detașării transnaționale de 13.285,67 de lei, adică 2.694,86 euro (calculat la un curs de 1 euro = 4,93 lei). Cu alte cuvinte, şoferul poate primi o indemnizaţie neimpozabilă de 86.93 euro pe zi.