AdAdvertisement
Ad
AdAdvertisement
AdAdvertisement
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
AdAdvertisement
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Mai puține mărfuri transportate prin porturile maritime românești

Transportul portuar maritim a înregistrat în primele trei luni ale anului în curs o scădere cu 3,1% faţă de trimestrul I din 2020, volumul mărfurilor descărcate crescând cu 0,5%, în timp ce volumul de mărfuri încărcate s-a diminuat cu 6,3%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Scăderea cu 3,1% a volumului total este cauzată de diminuările înregistrate de transportul naţional cu 21,4% şi de transportul de tranzit cu 14,4%; transportul internaţional pe căi navigabile interioare a marcat creştere cu 22,0%.

Mărfurile încărcate şi descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime au totalizat 11,79 milioane de tone, iar transportul maritim de containere a însumat 153.000 TEU (echivalent douăzeci de picioare), în cursul trimestrului I 2021.

În aceeaşi perioadă, pe căi navigabile interioare au fost transportate 7,253 milioane de tone mărfuri şi 80 TEU şi, respectiv, 3,65 miliarde tone – kilometri (tona – kilometru: unitate de măsură pentru transportul unei tone de mărfuri pe o navă pe distanţa de un kilometru) şi 67.000 TEU – kilometri.

În trimestrul I 2021, raportat la trimestrul I 2020, activitatea din porturile care permit operarea navelor maritime a marcat scăderi pentru majoritatea porturilor. Porturile în care au fost înregistrate cele mai mari volume de mărfuri în decursul perioadei cercetate sunt: Constanţa, cu o pondere de 94,7% în total, şi Galaţi, cu 4,0%.

În trimestrul I 2021, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate şi descărcate au fost înregistrate în relaţie cu următorii parteneri: Rusia (2,586 milioane de tone) şi Turcia (2 milioane tone). Dintre statele membre ale Uniunii Europene, cele mai mari cantităţi de mărfuri transportate au fost înregistrate în parteneriat cu Spania (643.000 de tone) şi Grecia (389.000 de tone).

Cele mai însemnate volume care au plecat la export au fost produse agricole, vânătoare și silvicultură, pește și alte produse din pescuit, în timp ce pe import, cea mai însemnată pondere a fost deţinută de tipul de mărfuri cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale – cu 39,8%.

În portul Constanţa, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate în trimestrul I 2021 au fost din tipul de încărcătură vrac solid (75,3%), pentru descărcări predominând tipul de încărcătură vrac lichid – în proporţie de 43,6%.


În context european, datele statistice publicate de Comisia Europeană – Eurostat – la nivelul trimestrului I 2020, prezintă România pe locul al cincisprezecelea la volumul total de mărfuri încărcate şi descărcate în principalele porturi, între cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care, conform legislaţiei, raportează date privind transportul portuar maritim.

Articole similare

Ad
Ad