Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

2022, anul licitațiilor la județean

OUG 130/2021 a oferit prelungirea mult-așteptată la județean, acordându-le consiliilor județene o perioadă de răgaz suplimentară pentru a pregăti licitațiile, în vederea atribuirii noilor programe de transport pentru o perioadă de 6 ani. Aceasta este practic ultima prelungire posibilă în conformitate cu regulamentul european 1370/2007, care prevede concesionarea pe maximum 10 ani a liniilor de transport regulat. Pentru ca noile programe județene să înceapă efectiv de la 1 ianuarie 2023, consiliile trebuie să organizeze licitațiile în decursul acestui an, în conformitate cu legea 99 a achizițiilor sectoriale. Caietele de sarcini sunt diferite de la un județ la altul, însă, în linii mari, condițiile de participare și criteriile de calificare și de selecție sunt asemănătoare. Consiliile județene au tras învățămintele din procedura-pionierat de la Alba, în urmă căreia au rămas peste jumătate dintre trasee nesolicitate, astfel că, pentru a se asigura că vor avea continuitate pe toate traseele, au organizat grupe echilibrate, mai mari sau mai mici, care vor impune fie achiziții de vehicule, fie asocieri între transportatori, după caz.

Guvernul a prelungit perioada de valabilitate a programului județean de transport până la 31 decembrie 2022 prin ordonanța de urgență nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021. Istoria se repetă, așadar, așa cum s-a întâmplat și în 2014, când programul județean de transport s-a prelungit cu o lună înainte de licitație.

Măsura prelungirii, atât de așteptată de mulți operatori de transport, apare explicată destul de vag la articolul LI din OUG 130, în sensul în care se arată doar faptul că „termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) și (2) din OUG nr. 70/2020 (…) se prorogă până la data de 31.12.2022. Consiliile județene care până la 31.12.2021 nu finalizează procedurile pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport rutier de persoane, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, sunt obligate să le finalizeze în cursul lui 2022. Răspunderea pentru neîndeplinirea acestei obligații este în sarcina exclusivă a autorităților administrației publice locale și a compartimentelor de specialitate cu responsabilități în realizarea acesteia.”

OUG 130 nu precizează însă ce se întâmplă cu județele care se află în diferite stadii de atribuire a noilor programe de transport, conform legii 99 a achizițiilor sectoriale. În cazul județelor care au derulat deja o etapă de licitație, sunt trasee sau grupe de trasee care au fost atribuite, iar altele, nu. Asta înseamnă că încă un an de acum înainte o parte din transportul regulat din cadrul unui județ se desfășoară după regulile noi, iar cealaltă parte, după cele vechi?

Totuși, actul normativ aduce liniște nu atât pentru operatorii de transport, cât mai ales pentru consiliile județene, care aveau obligația – în conformitate cu legea 92/2007 – să asigure continuitatea programelor de transport.

Industria se adaptează

Înainte de apariția OUG 130/2021, consiliile județene au gestionat termenul limită – imposibil de respectat – în două moduri: fie au încheiat contracte de delegare cu operatorii cu valabilitate până la 31 decembrie 2021, pe care le-au prelungit apoi prin hotărâre de consiliu (exemplu: CJ Iași sau Vaslui), fie au decis de la sine putere direct prelungirea valabilității programului de transport, la fel, prin hotărâre de CJ (exemplu CJ Botoșani sau Sălaj – această ultimă variantă nu se susține din punct de vedere legal, întrucât efectele unei ordonanțe de urgență a Guvernului nu pot fi modificate printr-o decizie de rang inferior, cum este o hotărâre de CJ).

Odată cu noul răgaz oferit de Guvern, riscul ca județele să rămână fără transport a fost eliminat. Consiliile județene se pot ocupa pe mai departe de ducerea la bun sfârșit a atribuirii noilor programe de transport, iar primele licitații fuseseră deja anunțate pentru ianuarie 2022, la Mureș și Giurgiu. Altele vor fi în lunile următoare. Cert este că modelul de business va suferi modificări, în conformitate cu noile prevederi incluse în caietele de sarcini, așa cum spune legea 99. Astfel, obligativitatea depunerii garanției de bună execuție, de 1 până la 10% din valoarea contractelor, va înclina balanța de cheltuieli a operatorilor de transport cu o sumă deloc de neglijat. Din păcate, prevederea nu a fost contestată la momentul la care se putea face acest lucru, iar acum a rămas bătută în cuie.

De asemenea, cărăușii vor fi nevoiți să învețe să lucreze împreună, mai exact, să se asocieze. Și asta pentru că în unele județe grupele mari de trasee fac practic imposibil pentru un operator să liciteze singur. (După procedura ratată de la Alba, în urma căreia peste jumătate dintre traseele oferite individual la licitație au rămas nesolicitate, celelalte consilii județene au grupat traseele pe criterii de rentabilitate.)

De bună credință, operatorii au investit – după posibilități – unii chiar și până la două milioane de euro în vehicule noi. Iar cei care refuză să își înnoiască parcul sunt respinși din asocieri, indiferent că sunt firme mari, cu tradiție în transportul de călători, întrucât trag în jos media de vârstă a flotei totale puse în comun. Separat, și grupele mai mici de trasee, care pot fi licitate de o singură companie, ar putea impune achiziții de microbuze și autobuze noi.

Asigurarea de vehicule cu sisteme de propulsie alternativă într-un anumit procent reprezintă un alt semn de întrebare. Această obligativitate a fost introdusă prin OUG 71/2021 și se aplică tuturor licitațiilor de servicii publice organizate după 3 august 2021, cu toate că nu există soluții tehnice disponibile la această oră pentru autovehicule de categoria M2 (microbuze), iar cele de categoria M3 (autobuze) sunt foarte scumpe pentru nivelul de amortizare a investițiilor la județean.

Costul transportului elevilor, transferat în sarcina bugetelor locale

Gratuitatea pentru elevii din învățământul preuniversitar pentru transportul rutier se va acorda – începând din 2022 – de la bugetele locale, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Prevederea se regăsește în ordonanța de urgență nr. 130 din 17 decembrie 2021, la articolul L.

Problema este că operatorii de transport nu au contracte încheiate cu autoritățile locale și, prin urmare, nu dispun de o bază legală pentru încasarea costurilor aferente transportului elevilor de la acestea. Amintim că sunt deja doi ani de când operatorii sunt purtați de la o autoritate la alta – consilii județene, instituții de învățământ – pentru a-și încasa banii care le revin pentru transportul gratuit al elevilor, în tot acest timp subvenționând, practic, serviciul.

Prin urmare, se impune o detaliere mai clară a modului în care se va reglementa transportul elevilor din 2022 decât ce a apărut (în fugă) la articolul L al OUG 130.

Articole similare