Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Alstom va livra 16 locomotive electrice noi pentru România, finanțate prin PNRR

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat că ALSTOM (Alstom Transport SA-lider, Alstom Transportation Germany GmbH-asociat), a câștigat licitația pentru achiziția a 16 locomotive electrice noi, finanțate prin PNRR. 

Locomotivele electrice noi pe 4 osii vor avea sisteme ERTMS, putând atinge o viteză maximă între 160 km/h-200 km/h, și vor putea tracta până la 16 vagoane de călători, destinate transportului feroviar.

Oferta ALSTOM se ridică la suma de 767.510.640 lei, fără TVA, și va acoperi livrarea locomotivelor și serviciile de mentenanță, așa cum și reparațiile necesare funcționării în condiții optime de siguranță și confort pe o perioadă de 20 ani.

De asemenea, în contractul de achiziție este prevăzută o clauză de revizuire privind posibilitatea extinderii perioadei de mentenanță cu încă 20 de ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Proiectul va beneficia de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Astfel, după finalizarea propunerilor tehnice și financiare, al unicului producător de material rulant care a depus documentația de licitație, primirea avizelor conform necondiționate de la Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și încărcarea Raportului final al procedurii în SICAP, Comisia de evaluare a oficializat câștigarea licitației, prin desemnarea producătorului de material rulant francez Alstom Transport SA.

În conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate care stă la baza acestui proiect și potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați de Guvernul României, locomotivele electrice vor fi folosite, de către SNTFC “CFR-Călători”, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite, care au fost aprobate prin HG 1.453/2022.

Locomotivele vor eficientiza transportul feroviar pe rutele stabilite, contribuind la reducerea poluării și îmbunătățirea confortului pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată sau în curs de electrificare. Semnarea contractului va avea loc după rezolvarea contestațiilor si respectiv după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Articole similare

Ad