Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Amendă pentru nedeclararea şoferilor detaşaţi, între 10.000 şi 15.000 de lei

Prevederile Pachetului Mobilitate care intră în vigoare de la începutul acestui an vor fi transpuse în legislaţia românească printr-o ordonanţă de urgenţă, prin care vor fi modificate mai multe acte normative.

Printre cele mai importante măsuri care vor intra în vigoare din 2 februarie 2022 se numără şi aplicarea directivei detaşării transnaţionale pentru conducătorii auto, într-o manieră mult mai strictă decât până acum. Astfel, firmele care detaşează conducători auto pe teritoriul României vor avea obligaţia de a comunica Inspecţiei Muncii o declaraţie de detaşare cel târziu la data începerii detaşării, prin intermediul unui formular standard multilingv al interfeţei publice conectate la Sistemul de informare al pieţei interne (IMI). La fel, şi companiile româneşti de transport vor fi obligate să trimită acestă declaraţii autorităţilor competente din statele membre unde îşi detaşeză şoferii, prin intermediul IMI.

Conducătorii auto detaşaţi trebuie să deţină şi să prezinte la control declaraţia de detaşare transmisă prin intermediul IMI, dovezi ale operaţiunii de transport şi înregistrările tahografului (în special simbolurile de ţară). În cazul neprezentării documentelor privind detaşarea, autoritatea de control are dreptul să le solicite, cerând asistenţă, prin intermediul IMI, autorităţilor membre ale statului membru de stabilire, iar termenul de răspuns este de maximum 8 săptămâni de la primirea solicitării. Încălcarea obligaţiei de a transmite declaraţia de detaşare în termenul prevăzut, necompletarea acesteia sau neprezentarea declaraţiei la solicitarea autorităţilor competente, cu ocazia controalelor efectuate în trafic, constituie contravenţie şi se sancţionează în România cu amendă de la 10.000 la 15.000 de lei. Acest cuantum diferă însă, de la ţară la ţară, în funcţie de reglementările interne.

Articole similare

Ad