Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad
AdAdvertisement
Ad
Ad

ANAF: 36% din valoarea deciziilor de impunere pe detaşare sunt pentru transportatori

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a controlat în perioada ianuarie 2017-iulie 2020 nu mai puţin de 429 de contribuabili care au detaşat salariaţi în cadrul prestărilor de servicii transfrontaliere, inclusiv şoferi, atât prin agenţi de muncă temporari, cât şi prin alte tipuri de detaşări. Din totalul sumelor stabilite prin deciziile de impunere, sumele stabilite pentru detaşarea şoferilor reprezintă 35,9%.

Cu toate acestea, deşi procentul aferent firmelor de transport este mare, ANAF precizează într-un răspuns trimis revistei Tranzit că nu duce „campanii de controale” împotriva niciunei categorii de contribuabili. „Scopul inspecței fiscale nu este să aplice amenzi ci dimpotrivă, (…) organul fiscal are obligaţia să examineze starea de fapt în mod obiectiv şi în limitele stabilite de lege, precum şi să îndrume contribuabilul în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale, în îndeplinirea obligaţiilor şi exercitarea drepturilor sale, ca urmare a solicitării contribuabilului sau din iniţiativa organului fiscal, după caz.”

Mai mult, selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent în funcţie de nivelul riscului, stabilit pe baza analizei de risc.

Potrivit prevederilor Codului de procedură fiscal același tratament de selectare se aplică în mod corespunzător şi în cazul solicitărilor primite de la alte instituţii ale statului, precum şi în cazul în care în alte acte normative este prevăzută efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală.

Articole similare

Ad
Ad