Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Bilantul activitatii Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos R.A. Galati in 2009

In perioada ianuarie-noiembrie 2009, Administratia Fluviala Dunarea de Jos R.A. Galati a inregistrat o crestere de 6,85% a veniturilor proprii totale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, o evolutie semnificativa, de 28,08%, inregistrand veniturile din tarife de navigatie.
In aceasta perioada au beneficiat de prestatiile de pilotaj 1.248 de nave maritime si fluvio-maritime. Administratia a inregistrat pentru aceste prestatii venituri de 6.746.974 de lei, iar din tarife de navigatie, de 14.934.452 de lei.
 

Pentru o mai buna si eficienta utilizare a subventiilor primite, s-a procedat la diminuarea cheltuielilor regiei fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 3,61%, din care cheltuielile de protocol cu 21,52% si cele cu combustibilul, cu 8,80%.
In 2009 au fost prevazute si finantate in programul de investitii urmatoarele obiective: complex administrare cai navigabile Giurgiu (executie lucrari in valoare totala de 11.393.000 de lei, din care finantat in 2009, 3.200.000 de lei. Lucrarile au inceput in august 2009 si anul trecut s-au realizat si decontat lucrari in valoare de 775.920 de lei.); aparari de maluri pe Canalul Sulina, cu finantare, in 2009, de la bugetul de Stat, de 16.537.000 de lei si din imprumut BEI de 16.138.000 de lei); imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi si Braila, cu finantare ISPA 50% si de la bugetul de Stat 50%, respectiv 6.800.000 de lei. Lucrarile au inceput in mai 2009. De asemenea, tot de la bugetul de Stat sunt finantate cheltuielile neeligibile – plata TVA si alte taxe legale – in valoare de 3.171.000 de lei); proiectul NEWADA SEE EoI/A/086/3.1/X (are in vedere imbunatatirea si uniformizarea activitatii de intretinere a senalului navigabil, precum si schimbul de date intre tarile membre ale proiectului); si proiectul IRIS Europe II (are drept obiectiv principal implementarea directivei RIS).
Contractul este gestionat de MTI, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Transport – Directia Generala Relatii Financiare Externe, ca beneficiar si de A.F.D.J R.A. Galati, in calitate de Organism de Implementare. Regiei i s-au transferat fondurile necesare derularii proiectului, in valoare de 402.995 de euro, din contributia Comunitatii Europene.
Proiectul vizeaza modernizarea si informatizarea navigatiei pe Dunare si va avea ca rezultat dotarea a 300 de nave cu transpondere pentru identificarea navei si pozitiei in timp real.
De asemenea, A.F.D.J.R.A. Galati a asigurat conditiile de navigatie pe sectorul romanesc al Dunarii prin lucrari de dragaj, semnalizare corespunzatoare a senalului navigabil al Dunarii, masuratori topohidrografice, indicatorii fizici programati in acest sens fiind realizati asa cum rezulta din tabelul de mai jos.
In aceasta perioada, activitatea de „dragaj” a fost efectuata pe Dunarea maritima cu draga absorbant refulanta „DUNAREA MARITIMA”, care a realizat un volum total de 717.966 mcrh, reprezentand 92% fata de program, lucrarile de dragaj efectuandu-se in Bara Sulina (194.600 mcrh), Mm 72-74 (494.566 mcrh) si Mm 56-58 (28.800 mcrh). Pe Dunarea fluviala s-a realizat un volum de 432.000 mcrh, reprezentand 65% fata de program, lucrarile de dragaj pentru intretinerea adancimilor pe senalul navigabil efectuandu-se in urmatoarele puncte critice: Borcea (km 100-90) – 55.411 mcrh – Giurgeni-Vadu-Oii (km 243-245) – 117.327 mcrh, Albanesti (km 274-276) – 113.414 mcrh, Seimeni (km 289-291) – 75.648 mcrh si Capidava – 70.000 mcrh.
Activitatea de „semnalizare a senalului navigabil prin mijloace plutitoare, costiere si kilometrice” a fost executata cu navele specializate de tip „SEMNAL”, care au asigurat semnalizarea corespunzatoare si au monitorizat semnalizarea plutitoare si costiera in sectorul romanesc al Dunarii.
Masuratorile topohidrografice au fost efectuate utilizand pozitionare GPS, in coordonate WGS 84/UTM 35, si au fost prelucrate si editate la plotter cu programul HYPACK, constituindu-se astfel o baza de date necesara pentru analizarea si urmarirea in timp a evolutiei albiei Dunarii la punctele critice.
Acest indicator a fost realizat in procent de 103% fata de programul aprobat.
Activitatea de „intretinere constructii hidrotehnice” pe 2009 s-a realizat pe Canalul Sulina si in Portul Galati. Cu aceasta ocazie s-au reabilitat pereul din zona Port Galati, Ceatal Sf. Gheorghe-Partizani si apararile de maluri din zona Mm 27 si Mm 17, precum si refacerea platformei pentru Farul de intrare-iesire de Nord de la Gura Canalului Sulina.

Articole similare

Ad