Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Ce documente trebuie să fie încărcate în IMI în caz de control

Articolul 1(11)(c) din Directiva detașării (UE) 2020/1057 stabilește și care sunt documentele necesare pentru a fi încărcate în copie în platforma publică conectată la IMI la cererea directă a autorităților competente din statele membre.

Începând din 2 februarie 2022, șoferii care vor efectua orice cursă de transport pe teritoriul UE (excepție fac doar cursele bilaterale România-alt stat membru și cursa de retur) vor trebui remunerați cu remunerația minimă aplicabilă în țările în care încarcă sau descarcă sau țările prin care trece în cursul unei operațiuni de transport cross-trade. În cazul unui control, angajatorii vor trebui să încarce pe portalul IMI dovezile de plată a șoferilor cu remunerația minimă conformă cu cea din statele membre de detașare. Articolul 1(11)(c) din Directiva UE 2020/1057 prevede în mod specific ce documente trebuie încărcate în copie:

  • dovezi ale operațiunilor de transport care au loc în statul membru gazdă, cum ar fi CMR-ul electronic (e-CMR) sau dovezile menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009; (numele, adresa și semnătura expeditorului; numele, adresa și semnătura transportatorului; numele și adresa destinatarului, precum și semnătura acestuia și data livrării odată ce mărfurile au fost livrate; locul și data preluării bunurilor și locul destinat livrării; descrierea de uz comun a naturii mărfurilor și a modului de ambalare și, în cazul mărfurilor periculoase, descrierea lor general recunoscută, precum și numărul de pachete și mărcile și numerele lor speciale; masa brută a mărfurilor sau cantitatea acestora exprimată altfel; plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculului și ale remorcii.)
  • înregistrările tahografului și, în special, simbolurile de țară ale statelor membre în care șoferul a fost prezent atunci când a desfășurat operațiuni de transport rutier internațional sau operațiuni de cabotaj, în conformitate cu cerințele de înregistrare și de păstrare a evidenței prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și (UE) nr. 165/2014
  • documentația referitoare la remunerația conducătorului auto pentru perioada de detașare;
  • contractul de muncă sau un document echivalent în sensul Articolului 3 din Directiva 91/533/CEE a Consiliului;
  • fișele de pontaj legate de munca șoferului și dovada plăților.

Important de menționat, angajatorii trebuie să trimită aceste dovezi numai în cazul în care în contul lor din interfața legată la IMI primesc o cerere în acest sens din partea unei autorități competente din statul membru în care șoferul a fost detașat.

Articole similare

Ad