Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

CHEP inovează în favoarea lanțurilor de aprovizionare circulare

Furnizorul de soluții pentru lanțul de aprovizionare, care anul acesta va fi din nou partener oficial al IFOY, furnizând paleții pentru teste, depune eforturi pentru a decarboniza și elimina deșeurile din lanțurile de aprovizionare prin intermediul programului Zero Waste World.

CHEP abordează această provocare de peste 70 de ani, modelul de business cunoscut sub numele de „pooling” fiind construit pe principiile economiei circulare, în care paleții și containerele sunt reutilizate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Acest sistem extinde ciclul de viață al paleților, consumând mai puține resurse și producând mai puține deșeuri.

CHEP a lansat programul Zero Waste World în 2019. Acesta se concentrează pe trei domenii principale: eliminarea deșeurilor de ambalaje, prin înlocuirea celor de unică folosință, eradicarea curselor pe gol datorită vizibilității asupra mișcărilor din lanțurile europene de aprovizionare – ducând la economii de 75,8 milioane de km pe gol și 86,2 kilotone de CO2 la nivel global, și eliminarea ineficiențelor operaționale. „Lanțurile de aprovizionare se confruntă cu uriașe perturbări, nu doar din cauza pandemiei de Covid-19, ci și prin înlocuirea sistemelor de propulsie cu emisie de carbon, asprirea legislației de mediu și impactul evenimentelor politice precum Brexit”, spune Katrin Zeiler, director senior Zero Waste World la CHEP. „O astfel de dinamică schimbătoare și complexă implică dobândirea abilității de a face față incertitudinii și schimbării procesului, de a putea continua răspunde cererii consumatorilor fără a adăuga deșeuri, costuri și ineficiență inutile.

Prin combinarea paleților și containerelor cu inteligența digitală, CHEP oferă vizibilitate de la un capăt la altul al lanțului de aprovizionare. În efortul de digitalizare, compania-mamă Brambles a înființat BXB Digital în 2016. Digitalizarea lanțului de aprovizionare crește trasabilitatea produselor, prevenind blocajele, sprijinind prognozarea cererii volatile a consumatorilor, îmbunătățind securitatea aprovizionării cu alimente și, în cele din urmă, făcând lanțurile de aprovizionare mai eficiente și circulare. „Decuplarea creșterii economice de consumul de resurse nu se va întâmpla de la sine. Va cere curaj din partea companiilor și guvernelor noastre de a regândi modelul liniar de „aprovizionare, producție, risipă” al lanțului de aprovizionare și trecerea la o economie circulară. Durabilitatea poate fi realizată doar prin colaborarea tuturor jucătorilor lanțului valoric”, a mai spus Katrin Zeiler.

Articole similare

Ad