Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Comisia Europeană poate băga România în infringement pentru nerespectarea Directivei detaşării 67/2014

Comisia Europeană (CE) a decis deschiderea formală a procedurii de infringement pentru 24 de state membre, între care şi România, pentru nealinierea mai multor dispoziţii naţionale la Directiva privind detaşarea lucrătorilor (67/2014). Au fost trimise, aşadar, scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Austria, Polonia, România, Slovenia, Slovacia şi Finlanda.

Directiva privind detaşarea lucrătorilor urmăreşte să consolideze aplicarea practică a normelor privind detaşarea, prin abordarea aspectelor legate de combaterea fraudei şi a eludării normelor, de accesul la informaţii şi de cooperarea administrativă dintre statele membre.

De asemenea, directiva defineşte cerinţele administrative şi măsurile de control pe care statele le pot impune pentru a monitoriza respectarea normelor privind detaşarea lucrătorilor şi apără drepturile lucrătorilor detaşaţi, inclusiv în situaţii de subcontractare. În plus, asigură aplicarea şi colectarea eficace a sancţiunilor administrative şi a amenzilor în toate statele membre ale UE şi le obligă pe acestea din urmă să instituie sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare.

CE poartă în prezent un dialog cu cele 24 de state membre care nu au transpus corect unele sau toate dispoziţiile directivei menţionate mai sus. Acestea au la dispoziţie două luni pentru a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia Europeană poate decide să trimită avize motivate.

Articole similare

Ad