Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Declararea bunurilor cu risc fiscal ridicat în RO e-Transport e obligatorie!

După mai multe amânări și clarificări, Sistemul RO e-Transport, în care trebuie declarate toate transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, și-a intrat oficial în drepturi de la 1 ianuarie 2023. Astfel, organizatorul fiecărui transport de bunuri cu risc fiscal ridicat (definite conform OUG 41/2022), fie că vorbim de importator sau de casă de expediții, trebuie să declare aceste bunuri în aplicația pusă la dispoziție de ANAF și să obțină un cod unic de identificare care să însoțească mărfurile pe teritoriul României. Chiar dacă este prezentată de autorități ca fiind o sarcină ușor de îndeplinit, declararea în RO e-Transport nu este chiar simplă. Importatorul sau casa de expediții trebuie să cunoască toate codurile SAFT pentru toate mărfurile transportate și să le introducă în sistem, ceea ce este o muncă extrem laborioasă, iar cărăușul, la rândul său, trebuie să se asigure că prezintă la control codul UIT în cazul în care transportă bunuri din categoriile vizate, chiar dacă nu are nicio responsabilitate (oficială) în identificarea ori în declararea acestora.

Ordinul nr. 2.545/6.316/2022, publicat la finele anului trecut, aprobă procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Aplicația informatică este disponibilă în Spațiul privat virtual (SPV), iar operatorii economici au obligația, de la 1 ianuarie 2023, să se înregistreze în SPV pentru utilizarea RO e-Transport, în cazul în care transportă bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală de peste 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care fac obiectul transportului. Atenție, toate vehiculele cu masă maximă total autorizată de peste 2,5 t intră sub incidența noului ordin, deși anterior se vorbea doar de mașini de peste 3,5 t.

Categoriile de operațiuni de transport care vizează bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național sunt prevăzute în OUG 41/2022. În sistemul RO e-Transport trebuie înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum și codul unic de identificare (UIT) generat în momentul declarării transportului respectiv.

În cazul în care în cadrul unei partide de bunuri sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte tipuri bunuri, declarația trebuie să cuprindă toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.

Pentru transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat efectuat în sistem grupaj trebuie să se dețină un număr de coduri UIT egal cu numărul de partide de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul respectivului transport.

Atenție! La stabilirea masei brute totale a bunurilor care fac obiectul unei partide de bunuri pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport se iau în considerare și ambalajele necesare comercializării și transportului bunurilor.

Doar pentru rutier

Noul ordin aduce și clarificări ce țin de procedurile de aplicat în anumite situații specifice. Astfel, în cazul în care bunurile cu risc fiscal ridicat sunt transportate la nivel național cu diferite mijloace de transport (pe rutier, naval, feroviar, aerian), în RO e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier, situație în care locul de încărcare/descărcare va fi acela în care mijlocul de transport rutier va prelua/preda, după caz, bunurile transportate. De asemenea, dacă bunurile cu risc fiscal ridicat nu au fost recepționate sau au fost recepționate parțial de beneficiarul/destinatarul menționat în RO e-Transport la momentul obținerii codului UIT, bunurile nerecepționate vor reveni la expeditor în baza codului UIT inițial. Returul ulterior al bunurilor care au fost astfel recepționate formează o nouă partidă de bunuri, pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou. După recepționarea bunurilor returnate, în cazul în care obligația de declarare revine furnizorului, sau după neefectuarea recepției în cazul în care obligația de declarare revine beneficiarului, declarantul va menționa returul în zona „Confirmare Transport” a aplicației informatice, selectând opțiunea „Infirmat” sau „Confirmat parțial”, urmat de menționarea cantităților returnate în câmpul de date „Comentariu confirmare”. Datele referitoare la retur vor fi menționate în RO e-Transport în perioada termenului de valabilitate a codului UIT.

În situația în care, în mod excepțional, transportul declarat nu este finalizat în termenul de valabilitate a codului UIT, declarantul trebuie să reinfirme transportul în RO e-Transport și va relua operațiunea de declarare a lui și de obținere a unui nou cod UIT. Astfel, după punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, în intervalul de valabilitate a codului UIT, declarantul poate selecta în zona „Confirmare transport” opțiunea „Infirmat”, menționând la „Comentariu confirmare” faptul că pentru respectivul transport urmează să fie obținut un nou cod UIT, în funcție de noile date.

În cazul transportului de bunuri reprezentând stocuri, declaranții vor selecta în aplicație opțiunea de transport similară în câmpul de date „Tip operațiune”, urmată de selecția în câmpul de date „Scopul Operațiunii” a unei opțiuni în concordanță cu destinația bunurilor transportate.

Datele declarate în RO e-Transport pot fi modificate cu păstrarea codului UIT inițial în perioada celor 3 zile calendaristice prevăzute în OUG 41/2022, dar nu mai târziu de punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice. Ulterior, pentru identificarea vehiculului de transport rutier, organizatorul transportului trebuie să acceseze RO e-Transport prin intermediul contului propriu din SPV.

Partea bună este că, în urma negocierilor purtate în grupul de lucru constituit pentru discutarea normelor metodologice, s-a stabilit ca la operațiunile de cross-docking mărfurile să poată circula cu un singur cod UIT, chiar dacă se schimbă vehiculul. Organizatorul transportului trebuie doar să intre în SPV și să adauge numărul de înmatriculare al noii mașini pe care s-a făcut transbordarea. Nici firma de transport nu mai are obligația înscrierii codului UIT pe CMR și nu mai trebuie să îl aibă obligatoriu înaintea începerii cursei; poate să îl primească și ulterior, însă înaintea intrării în țară, și trebuie să îl prezinte în caz de control.

Provocări aduse de RO e-Transport

Cea mai mare bătaie de cap în organizarea transporturilor care conțin bunuri cu risc fiscal ridicat o au importatorii și casele de expediție, care trebuie să cunoască toate codurile SAFT, de 8 cifre, pentru toate mărfurile transportate, indiferent dacă se încadrează sau nu în categoriile de risc. Este necesară constituirea unei baze de date cu toate aceste coduri, iar asta necesită multă muncă.

Deși cărăușul nu are nicio obligație în procesul obținerii codului UIT pentru bunurile cu risc fiscal ridicat pe care le transportă, acesta trebuie să se asigure că nu a încărcat mărfuri nedeclarate în RO e-Transport, dintre cele vizate de OUG 41/2022. Prin urmare, mai multă atenție la cursele luate, pentru a nu fi în culpă.

Amenzile pentru cei care nu declară bunurile cu risc în noul sistem și cei care declară cantități diferite față de cele transportate real sunt cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice și 20.000 și 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, plus confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate. În lipsa facturii de vânzare ori a avizului de însoțire a mărfii, contravaloarea bunurilor va fi determinată pe baza valorii medii unitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în sistem pentru bunurile din aceeași poziție tarifară.

Strict în cazul confiscării mărfii, se ridică însă problema depozitării acesteia, a spațiului special alocat și a condițiilor speciale de depozitare, dacă este cazul. Iar în situația în care organizatorul transportului dovedește că a fost sancționat pe nedrept, dintr-o eroare de sistem, să zicem, iar marfa a fost confiscată și depozitată impropriu, cine plătește pentru deteriorarea acesteia? Pentru că asigurarea nu acoperă astfel de situații.

Articole similare