Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Declararea în e-Transport, doar pentru bunurile cu risc fiscal ridicat

Ministerul Finanţelor (MF) a publicat proiectul de ordonanţă de urgenţă privind instituirea sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal RO e-Transport. Aceeaşi OUG abrogă

– după intrarea în vigoare – articolul XXVIII din OUG 130/2021, care a făcut pentru prima dată referire la înfiinţarea e-Transport, în decembrie 2021.

Noul proiect motivează necesitatea implementarii şi operaţionalizarii unui sistem informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri, prin interconectare cu sistemele actuale deţinute de Ministerul Finanţelor (RO e-Factură şi Trafic control), în scopul creşterii gradului de colectare a impozitelor şi taxelor şi prevenirii comerţului ilicit. Spre deosebire de OUG 130/2021 însă, proiectul vizează acum bunurile cu risc fiscal ridicat, aşa cum urmează să fie ele încadrate prin ordin al preşedintelui ANAF.

Potrivit proiectului de OUG, fiecare relaţie comercială care face obiectul unui transport de bunuri cu risc fiscal ridicat va primi un cod unic generat de sistemul RO e-Transport (UIT), prin care autorităţile competente vor putea monitoriza transportul pe teritoriul naţional. Sunt vizate transporturile bunurilor reprezentând achiziţii şi livrări intracomunitare, bunurilor care fac obiectul operaţiunilor vamale şi transporturile de bunuri între două locaţii situate pe teritoriul naţional.

Începând cu 1 aprilie 2022, Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul MF pune la dispoziţia utilizatorilor, în mod gratuit, modulele informatice în vederea obţinerii codului UIT.

Obligaţia declarării în sistemul RO e-Transport revine, după caz, destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, beneficiarului din România în cazul achiziţiilor intracomunitare, furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau a livrărilor intracomunitare, şi a depozitarului, în cazul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit.

Toate aceste categorii de utilizatori sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv de punere efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.

Codul UIT trebuie înscris obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugiri. Pentru generarea codului UIT, declaraţiile în RO e-Transport se pot face cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la intrarea în ţară, prezentarea la locul de import ori punerea efectiv în mişcare a vehiculului.

În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte categorii de bunuri, declaraţia trebuie completată pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT va însoţi documentul de transport aferent acestora.

Foarte important! Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte la solicitarea organelor competente din cadrul ANAF sau ale Autorităţii Vamale Române documentele care însoţesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.

De la 1 iulie 2022 se interzice transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat care nu este declarat în RO e-Transport sau nu poate fi identificat prin codul UIT.

Nerespectarea prevederilor privind declararea bunurilor în RO e-transport, inclusiv nerespectarea de către şofer a obligaţiei prezentării codul UIT la control, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 la

100.000 de lei în cazul persoanelor juridice plus confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate. Amenzile vor fi aplicate de către ANAF sau de către Autoritatea Vamală.

Bunurile cu risc ridicat vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă. De asemenea, în termen de 30 de zile, vor fi adoptate normele metodologice de aplicare a OUG, precum şi categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi Autorităţii Vamale Române.

Articole similare

Ad