Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

ERRU va funcționa efectiv din 2023

Registrul electronic european al firmelor de transport (ERRU) nu conține deocamdată informații privind clasificarea companiilor în funcție de gradul de risc, termenul preconizat în care autoritățile de control din statele membre UE vor avea acces la date fiind august 2023. Totuși, sancțiunile aplicate cărăușilor de către ISCTR vor fi introduse între timp în Registrul electronic național, gestionat de ARR. În contextul pandemiei, în 2020 au fost mai puține controale și s-au aplicat mai puțin amenzi.

Obligativitatea introducerii informațiilor privind gradul de risc al companiilor de transport în ERRU, adoptată prin regulamentul 1055/2020, are ca scop eficientizarea controlului și verificarea mai frecventă a celor clasificați cu risc crescut, în timp ce companiile/vehiculele cu risc mediu sau scăzut să fie controlate mai puțin. Termenul preconizat în care autoritățile de control din statele UE vor avea acces la aceste date este august 2023. De asemenea, urmează să se stabilească – în funcție și de practicile existente la nivel european – dacă informațiile vor fi publice pentru operatori.

Până la introducerea efectivă în ERRU a tuturor informațiilor necesare, autoritățile cu atribuții de control utilizează sistemul de clasificare pe grade de risc stabilit în urma controalelor efectuate și eventual a schimbului de informații realizat cu privire la sancțiunile aplicate firmelor cu sediul în alte state.

Separat, la nivel european există și platforma Eucaris – la care Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din România (ISCTR) nu are acces – realizată la inițiativa anumitor state UE, în care se găsesc date privind profilul de risc, realizat pe baza rezultatelor controalelor tehnice în trafic.

Registrul electronic național este funcțional

Măsurile administrative și sancțiunile aplicate transportatorilor de către inspectorii ISCTR sunt introduse în Registrul electronic național, gestionat de Autoritatea Rutieră Română (ARR), care, împreună cu ISCTR, actualizează permanent datele. În Registru sunt înregistrate toate firmele care au obținut licență de transport, licență comunitară și certificat de transport în cont propriu, acestea fiind disponibile pe site-ul ARR. În perioada următoare se analizează posibilitatea efectuării unui top cu județele în care ponderea firmelor clasificate cu risc crescut este mai mare sau peste medie.

Având în vedere pandemia, adoptarea anumitor derogări, diminuarea activității de transport marfă și mai ales de persoane, precum și faptul că, în general, controalele efectuate de ISCTR necesită verificări amănunțite, în 2020 s-a dispus limitarea interacțiunii inspectorilor cu personalul din transport, astfel că numărul controalelor și sancțiunilor aplicate au scăzut.

Astfel, în 2020 au fost efectuate 8.459 de controale la sediul agenților economici, dintre care: 4.556 la sediile firmelor de transport, 1.074 la companii care desfășoară activități de autogară, 399 la firme cu activități de intermediere, 1.929 la sediile școlilor de șoferi, 50 la centrele de pregătire profesională și 451 de controale la sediile furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile. Tot anul trecut au fost controlate în trafic 164.567 de autovehicule, dintre care 27.492 de autovehicule deținute de persoane fizice sau juridice străine.

În total, au fost întocmite 28.614 procese verbale de constatare a contravenției (PVCC), în valoare de 99.096.830 de lei, dintre care 3.808 PVCC la persoane fizice/juridice străine, însumând 12.785.050 de lei.

Testarea tahografului inteligent, în probe

În perioada următoare, ISCTR va testa în trafic echipamente de detectare timpurie la distanță a anumitor informații de la tahografele inteligente, pentru a verifica posibile manipulări ale aparatelor. Echipamentele vor fi puse la dispoziție de un furnizor, iar dacă se vor dovedi eficiente se vor face demersuri pentru achiziționare în 2021. În caz contrar, achiziția se va amâna, întrucât termenul impus prin regulamentul 165/2014 permite asta.

În prezent, reglementările privind detașarea șoferilor nu intră în aria de competență a ISCTR, iar reglementările privind întoarcerea vehiculelor la centrul operațional din statul membru se aplică din 21 februarie 2022. În rest, toate obligațiile privind întoarcerea șoferilor la locul de reședință sau la centrul operațional al angajatorului, precum și celelalte prevederi din Pachetul Mobilitate I vor fi aplicate în cadrul controalelor efectuate.

Până acum, cele mai întâlnite nereguli constatate de inspectorii ISCTR sunt cele referitoare la respectarea timpilor de conducere și de odihnă și utilizarea aparatelor tahograf.

Articole similare