Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Transportul intermodal de mărfuri permite valorificarea avantajelor fiecărui mod de transport în parte – rutier, feroviar, pe căi navigabile sau aerian – cu focus pe flexibilitate, viteză de deplasare, costuri și performanțe de mediu. Finanțarea totală a UE aferentă perioadei

2014-2020 pentru proiecte care sprijină intermodalitatea, angajate prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Facilitatea pentru conectarea Europei (CEF) a fost de aproximativ 1,1 miliarde de euro. Cu toate acestea, rutierul rămâne modul preferat de transport, în ciuda impactului negativ asupra poluării. Aceasta este concluzia celui mai recent studiu elaborat de Curtea Europeană a Auditorilor pentru Comisia Europeană (CE).

Sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană pentru proiectele de transport intermodal de marfă și reglementarea aferentă nu au fost suficient de eficiente, se arată în studiu, deoarece nu există încă condiții echitabile pentru transportul intermodal de marfă la nivelul UE, astfel că acesta din urmă nu poate concura de la egal la egal cu transportul rutier, din cauza barierelor de reglementare și de infrastructură. Deși intermodalitatea face parte din strategiile mai ample privind ecologizarea transportului de marfă, CE nu are o strategie dedicată în acest sens.

În primul rând, Comisia nu a stabilit obiective cantitative pentru ponderea transportului intermodal de marfă din volumele totale, însă a trasat ținte nerealiste pentru 2030 și 2050 în ceea ce privește utilizarea sporită a căilor ferate și a căilor navigabile interioare pentru transportul cargo. De asemenea, statele membre și-au propus creșterea transportului feroviar de marfă individual, fără a-l alinia la nivelul UE, se mai arată în raport.

Referindu-se la ceea ce ar trebui făcut, raportul arată că CE ar trebui să specifice – în strânsă cooperare cu statele membre în cauză – ținte pe coridorul rețelei centrale în ceea ce privește ponderea fluxurilor de trafic de marfă pe fiecare mod de transport în parte, inclusiv fluxurile intermodale, și să solicite coordonatorilor europeni să raporteze cu privire la atingerea acestor obiective, coroborat cu identificarea investițiilor necesare pentru a le respecta. De asemenea, trebuie îmbunătățită colectarea de date privind transportul intermodal de mărfuri la nivel național, în colaborare cu Eurostat și cu oficiile naționale de statistică, în special prin evaluarea necesității ca cerințele de furnizare a datelor să fie incluse într-un act legislativ.

O a treia recomandare a fost ca CE să ofere statelor membre orientări clare cu privire la standardele de performanță, împreună cu elaborarea unui plan de dezvoltare a terminalelor, în special în ceea ce privește tranzitul transfrontalier și de-a lungul coridoarelor rețelei centrale. În cele din urmă, raportul propune luarea de măsuri pentru a stimula în continuare transferul către multimodal prin proiecte cu finanțare europeană.