Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Comisia Europeană a admis o derogare privind obligativitatea echipării camioanelor nou-înmatriculate după august 2023 cu tahografe inteligente de generația a doua, ca urmare a stocului insuficient de astfel de echipamente la cei doi producători de tahografe care au primit nu demult omologarea echipamentelor. Cu toate acestea, DG Move nu s-a pronunțat pe extinderea derogărilor la operațiunile de detașare în cazul transporturilor bilaterale la care se adaugă curse adiționale.

Până la intrarea în vigoare a obligativității echipării camioanelor nou înmatriculate cu tahografe inteligente de generația a doua, cursele legate pe durata unor transporturi bilaterale de tipul scenariilor 1+1, 0+2 sau 2+0 (așa cum le-am descris pe larg în articolul 15 scenarii de operațiuni de transport pentru a ști când se aplică detașarea și când nu (https://traficmedia.ro/15-scenarii-de-operatiuni-de-transport-pentru-a-sti-cand-se-aplica-detasarea-si-cand-nu/) nu se supuneau obligației de a respecta regulile de detașare transnațională pentru șoferi: adică pe aceste porțiuni de cursă nu era nevoie ca șoferul să fie notificat pe platforma IMI și să i se completeze declarație de detașare pe țara/țările respective și firma nu trebuia să facă dovada respectării condiției remunerației minime pe orele petrecute pe teritoriul țărilor în care se efectua cursa de legătură adăugată sau pe durata unui transport bilateral.

Trebuie ținut cont că aceste derogări sunt anulate, potrivit Directivei 1057 din 2020, odată cu apariția pe piață a tahografului inteligent de generația a doua, pentru camioanele care nu sunt echipate cu un astfel de dispozitiv nou, modern. Asta înseamnă că pentru toate camioanele care nu sunt echipate cu tahograf inteligent de generația a doua, toate cursele pe Comunitate se supun detașării transnaționale, cu excepția transportului pur bilateral (fără încărcări sau descărcări pe parcurs) și a tranzitului, așa cum se menționează în Directiva 1057/2020.

În condițiile în care obligativitatea tahografului inteligent gen. 2 a fost amânată cel puțin până la 1 ianuarie, automat și derogările la detașare ar trebui să fie și ele prelungite până la 1 ianuarie 2024, însă Comisia Europeană nu s-a exprimat clar pe această speță. Revista Tranzit a trimis o solicitare de lămurire în acest sens la DGMove, fără a avea însă un răspuns din partea instituției europene.

De aceea atragem atenția firmelor de transport care fac curse intracomunitare și care mai făceau încărcări suplimentare pe durata unui transport bilateral să țină cont de faptul că unele autorități vest-europene s-ar putea să solicite declarații de detașare șoferilor și pe astfel de curse și să aplice amenzi. Astfel, este bine ca operatorii de transport care dețin autovehicule înmatriculate după 1 septembrie, echipate cu tahografe noi, să le folosească în special pe astfel de curse a căror natură este interpretabilă. Iar dacă șoferul are și card tahograf nou, simbolurile de țară i se pot înregistra automat la trecerile frontierelor, pe cardurile mai vechi această facilitate nefiind  încă disponibilă, din păcate, chiar dacă șoferul conduce un camion cu tahograf de ultimă generație.

Lăsăm mai jos textul Directivei în care se explică eliminarea derogărilor:

Articolul 1

(Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto):

(1)   Prezentul articol instituie norme specifice în ceea ce privește anumite aspecte ale Directivei 96/71/CE referitoare la detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și ale Directivei 2014/67/UE privind cerințele administrative și măsurile de control pentru detașarea conducătorilor auto în cauză.

(2)   Aceste norme specifice se aplică conducătorilor auto angajați de întreprinderi stabilite într-un stat membru, care aplică măsura cu caracter transnațional menționată la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 96/71/CE.

(3)   În pofida articolului 2 alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, un conducător auto nu este considerat detașat în sensul Directivei 96/71/CE atunci când efectuează operațiuni de transport bilateral în ceea ce privește mărfurile.

În sensul prezentei directive, o operațiune de transport bilateral în ceea ce privește mărfurile înseamnă o deplasare de mărfuri, pe baza unui contract de transport, din statul membru de stabilire, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, către un alt stat membru sau o țară terță ori dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță către statul membru de stabilire.

Începând cu 2 februarie 2022, care este data de la care conducătorii auto au obligația, în temeiul articolului 34 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, de a înregistra manual datele privind trecerea frontierei, statele membre aplică exceptarea pentru operațiunile de transportul bilateral în ceea ce privește mărfurile prevăzută la primul și al doilea paragraf din prezentul alineat, și atunci când, pe lângă efectuarea unei operațiuni de transport bilateral, conducătorul auto efectuează o activitate de încărcare și/sau descărcare în statele membre sau în țările terțe pe care le traversează, cu condiția ca acel conducător auto să nu încarce mărfuri și să le descarce în același stat membru.

În cazul în care o operațiune de transport bilateral care începe din statul membru de stabilire în cursul căreia nu a fost efectuată nicio activitate suplimentară este urmată de o operațiune de transport bilateral către statul membru de stabilire, exceptarea pentru activitățile suplimentare prevăzută la al treilea paragraf se aplică pentru maximum două activități suplimentare de încărcare și/sau descărcare, în condițiile stabilite la al treilea paragraf.

Exceptările pentru activitățile suplimentare prevăzute la al treilea și al patrulea paragraf din prezentul alineat se aplică numai până la data de la care tahografele inteligente ce respectă cerința de a înregistra trecerile frontierei și activitățile suplimentare menționate la articolul 8 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 trebuie să fie montate în vehiculele înmatriculate pentru prima dată într-un stat membru, în temeiul articolului 8 alineatul (1) al patrulea paragraf din regulamentul respectiv. De la data respectivă, exceptările pentru activitățile suplimentare prevăzute la al treilea și al patrulea paragraf din prezentul alineat se aplică numai conducătorilor auto care utilizează vehicule echipate cu tahografe inteligente, astfel cum se prevede la articolele 8, 9 și 10 din regulamentul respectiv.

(4)   În pofida articolului 2 alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, un conducător auto nu este considerat detașat în sensul Directivei 96/71/CE atunci când efectuează operațiuni de transport bilateral în ceea ce privește persoanele.

Alta articol:

Conform noii legislaţii belgiene, sancţiunile pentru neîndeplinirea formalităţilor privind detaşarea sunt mai mari decât neplata salariului minim, mai ales că aceasta din urmă necesită o investigaţie mult mai amănunţită. Astfel, absenţa declaraţiei de detaşare atrage sancţiuni atât pentru companie, cât şi pentru şofer, a declarat pentru revista Tranzit avocatul belgian Frederick vanden Bogaerde.

Prin urmare, şoferul poate primi o amendă de până la 4.000 de euro dacă nu prezintă declaraţia de detaşare (în cazul în care esteîn situaţia de a fi detaşat), în timp ce compania de transport poate fi pusă să plătească începând de la 24.000 de euro per angajat. „Deocamdată se aşteaptă elaborarea unei noi metodologii de control, astfel că pentru neprezentarea declaraţiei de detaşare se dau doar avertismente, dar cu siguranţă campaniile de controale soldate cu sancţiuni usturătoare nu vor întârzia să apară”, opinează Frederick vanden Bogaerde. În fapt, acestea pot începe oricând.

Deşi directiva detaşării a intrat în vigoare din 2 februarie, unele instituţii de control din statele membre au arătat mult zel în verificarea respectării legislaţiei naţionale pe detaşare, deşi aceasta a fost înlocuită de directiva 1057/2020. Este cazul Franţei, de exemplu, unde controalele s-au soldat cu sancţiuni pe nerespectarea legii Macron. Cel puţin două cazuri au fost câştigate deja în instanţă pe această speţă în regiunea de nord a Franţei, iar altele încă se judecă în sud. „Odată cu intrarea în vigoare a legislaţiei europene pe detaşare şi completarea declaraţiilor în IMI, companiile de transport nu trebuie să îşi mai facă griji cu privire la alte prevederi birocratice pe detaşare, cu menţiunea că trebuie respectat nivelul salariului minim din fiecare stat membru”, a explicat Frederick vande Bogaerde. Atenţie, însă! Formularul A1 este şi va fi cerut în continuare la control şi ar trebui să fie mult mai accesibil. În Belgia, spre exemplu, eliberarea A1 se face în doar câteva ore.

Subiectul va fi abordat și în cadrul conferinței Tranzit de pe 4 noiembrie, la Cluj, conferință premergătoare Galei de premiere a operatorilor de transport marfă care s-au remarcat prin eficiența operațiunilor în 2021 și 2022.