Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

La sfârșitul lui aprilie a intrat în vigoare Directiva 2022/738 de modificare a Directivei 2006/1 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri, conform căreia transportatorii rutieri de mărfuri din UE vor putea să utilizeze și vehicule închiriate și vehicule înmatriculate în alte țări comunitare – deoarece în prezent nu toate țările membre permit asta. Operatorilor polonezi, de exemplu, le este interzis să folosească vehicule înmatriculate în afara țării pentru transport rutier, ceea ce trebuie de acum să se schimbe, câtă vreme statele membre au termen până cel târziu pe 6 august 2023 pentru elaborarea legislației interne și punerea în aplicare a dispozițiilor noii directive.

În temeiul Directivei 2022/738, statele membre au obligația de a se asigura că firmele stabilite pe teritoriul lor pot utiliza vehicule închiriate pentru transportul rutier de mărfuri în aceleași condiții în care utilizează și propriile vehicule. Dacă vehiculul închiriat a fost înmatriculat sau pus în funcțiune în conformitate cu legislația unei alte țări din UE, statul membru unde este stabilit transportatorul poate să limiteze durata de utilizare a vehiculului închiriat pe teritoriul său (dar nu la mai puțin de două luni pe parcursul unui an calendaristic, pentru același transportator). În plus, un stat membru poate solicita ca durata contractului de închiriere să nu depășească perioada permisă de utilizare a vehiculului în cauză, stabilită de statul respectiv. Statele mai pot introduce obligația de a înregistra, în conformitate cu normele naționale, un vehicul închiriat, dar nu mai devreme de 30 de zile, și mai pot limita numărul de vehicule închiriate care pot fi utilizate de o anumită companie (dar nu la mai puțin de 25% din parcul auto al acelei firme; iar pentru societățile mici, cu 1-3 vehicule, se acceptă cel puțin un vehicul închiriat). În plus, se poate limita și utilizarea vehiculelor închiriate în cazul transportului în cont propriu.

Aceste dispoziții sunt opționale, în sensul că statele membre pot sau nu să introducă restricțiile menționate anterior, integral sau parțial și în orice cantitate, dar nu în mai mică măsură decât valorile minime indicate.

Extrasele suplimentare din licența comunitară care permite utilizarea vehiculelor închiriate pot avea o valabilitate limitată la perioada acordului de închiriere și se mai poate include în aceste extrase numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat.