Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Eurowag, principalul furnizor european de soluții de transport rutier integrat, pune la dispoziția transportatorilor biocarburantul HVO100, o soluție pentru cei doresc să își reducă imediat emisiile produse de transportul rutier comercial (CRT) fără a investi într-o nouă flotă.

Motorina regenerabilă HVO100 este acum disponibilă la stațiile de alimentare din Cehia, Slovacia și Austria, cu potențial în transportul de marfă, fiind compatibil cu motoarele diesel Euro 6, ceea ce face implementarea de soluții cu emisii scăzute mult mai ușoară. Comparativ cu motorina convențională sau cu alte soluții cu emisii scăzute sau zero, precum bioLNG sau propulsie cu baterii sau cu hidrogen, HVO100 este cel mai sustenabil carburant de pe piață și reduce emisiile de CO2 cu până la 90%. De asemenea, oferă avantaje semnificative în privința emisiilor de particule, hidrocarburi cu 30%, emisiile de monoxid de carbon cu 24% și mai puțini cu 9% oxizi de azot.

„Cu presiunea generală de reducere a emisiilor de-a lungul lanțului de aprovizionare și accentul tot mai mare pe ESG, este esențial ca transportatorii să poată îndeplini aspirațiile clienților lor pentru o sustenabilitate mai bună și o amprentă de carbon mai mică. Într-adevăr, realimentarea cu HVO100 în loc de motorina convențională este o abordare foarte eficientă: dacă transportatorii aleg această direcție, aceștia pot începe să reducă emisiile aproape imediat, folosind camioanele cu motor cu ardere internă existente, fără a fi nevoie de nicio intervenție la vehicul. HVO100 înlătură astfel o barieră majoră, care, în cazul altor carburanți cu emisii scăzute sau zero, necesită investiții uriașe în flotă.”,

a explicat Dávid Halász, șeful Departamentului de Carburanți Alternativi la Eurowag.

Cu toate acestea, potențialul HVO100 este îngreunat de lacunele legislative, inclusiv de prețul relativ ridicat și, deocamdată, de disponibilitatea limitată. În multe țări europene și la nivelul UE, așa cum în Republica Cehă și Slovacia, legislația nu susține suficient acest carburant regenerabil. Spre exemplu, în Republica Cehă și Slovacia, motorina fosilă mult mai dăunătoare pentru mediu este similară accizelor ca și motorina regenerabilă. Pentru o schimbare, legislația UE ia în considerare în primul rând tipul de propulsie/motor al vehiculului, nu carburantul specific și emisiile asociate acestuia. Lipsa materiilor prime din care este produs HVO100 (în primul rând ulei vegetal și grăsime animală) și numărul scăzut al rafinăriilor de producție reprezintă o barieră pentru extinderea utilizării acestui carburant regenerabil.

„Dacă HVO100 urmează să devină un carburant disponibil pe scară largă, cel puțin inițial, este nevoie de sprijin legislativ pentru a nu mai fi doar un mijloc oarecum marginal de reducere a emisiilor, care este încă folosit mai ales în țările bogate și „conștiente” în privința problemelor de mediu. HVO100 ar trebui să reflecte beneficiile sale de mediu, nu să reproducă motorina fosilă, care produce mult mai multe emisii. O astfel de mișcare ar oferi HVO100 șansa de a concura mai bine cu carburanții fosili din punct de vedere al prețului, făcând această soluție ecologică mult mai atractivă pentru transportatori. La Eurowag, vedem cum companiile de transport devin foarte interesate de acest carburant, în principal datorită cererii de transport sustenabil și cu emisii reduse de la proprii clienți finali. Cu toate acestea, din cauza inexistenței stimulentelor legislative, nu există încă o singură stație de alimentare care să ofere alimentare cu HVO100 pur în aceste țări.”,

a adăugat Dávid Halász.

Eurowag a adaptat toate stațiile sale de alimentare pentru a oferi HVO100, ceea ce a implicat o anumită investiție, deoarece motorina regenerabilă trebuie să aibă propriul tanc complet curățat și pistol separat de realimentare. HVO este adesea folosit ca aditiv la motorina fosilă pentru a îmbunătăți fiabilitatea motorului pe vreme rece și pentru a reduce emisiile. Din 2022, HVO100 poate fi găsit la stațiile rețelei de acceptare Eurowag din Benelux, Scandinavia și Italia, precum și la stațiile proprii Eurowag care au deja HVO100 din Cehia, Slovacia și Austria. În prezent, clienții Eurowag pot alimenta cu HVO100 în peste 140 de stații din 9 țări, iar toate stațiile de service Eurowag sunt pregătite pentru o implementare foarte rapidă a biocarburantului HVO100, dacă legislația țării sau cererea clienților deschid acest drum.

„Stațiile de alimentare Eurowag sunt proiectate să ofere HVO100 aproape imediat și fără costuri mari. Dacă există cererea clienților pentru acest carburant, susținută, de exemplu, de o reducere a accizelor în comparație cu motorina convențională, suntem gata să răspundem rapid.”,

afrimă Dávid Halász.

Eurowag este implicată de mult timp în reducerea emisiilor din transportul de mărfuri. În 2023, compania a reușit introducerea a două noi stații GNL, concentrându-se și pe electromobilitate. Eurowag își propune să ofere clienților un portofoliu complet de servicii în domeniul mobilității ecologice. Mai multe informații despre serviciile oferite în domeniul carburanților convenționali și alternativi pot fi găsite pe site-ul companiei.

Comisia Europeană a publicat recent o evaluare detaliată a impactului privind clima și posibilele căi de atingere a obiectivului convenit de emisii net zero, recomandând o reducere netă a acestora de 90% până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990.

De asemenea, a lansat o discuție cu părțile oficiale, urmând ca o nouă propunere legislativă să fie convenită după alegerile europene cu Parlamentul European și cu statele membre, în conformitate cu avizul Consiliului Consultativ Științific European pentru schimbările climatice (ESABCC) și cu angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris.

Printre condițiile favorabile stabilite pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor cu 90% sunt incluse implementarea integrală a cadrului convenit pentru 2030, asigurarea competitivității industriei europene, accentul pe o tranziție echitabilă, condiții de concurență echitabile la nivel internațional și un dialog strategic privind cadrul post-2030 cu industria și sectorul agricol. Rezultatele COP28 de la Dubai arată că și restul lumii adoptă aceeași direcție. UE, lider în acțiuni climatice internaționale, își va menține cursul, creând oportunități pentru prosperarea industriei europene în noile piețe globale ale tehnologiilor curate.

Predictibilitate și durabilitate pentru economie și societate

Stabilirea unui obiectiv climatic pentru 2040 va ajuta industria, investitorii, cetățenii și guvernele europene să poată lua decizii în acest deceniu pentru a menține UE pe drumul spre neutralitate climatică până în 2050. Acest obiectiv transmite semnale importante pentru investiții și planurile pe termen lung, reducând riscurile legate de active blocate. Planificarea anticipată poate contribui la o societate prosperă, competitivă și echitabilă, consolidând Europa ca destinație principală pentru investiții, cu locuri de muncă stabile și sigure pentru viitor.

Stabilirea obiectivului climatic pentru 2040 va întări capacitatea de rezistență a Europei și va consolida independența energetică față de importurile de combustibili fosili, care au reprezentat peste 4% din PIB în 2022, în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Schimbările climatice au generat costuri și un impact uman semnificativ, cu daune economice estimate la 170 de miliarde de euro în ultimii cinci ani. Evaluarea Comisiei arată că lipsa de acțiune în privința încălzirii globale ar putea reduce PIB-ul UE cu aproximativ 7% până la finalul secolului, conform estimărilor.

Stabilirea condițiilor

Realizarea unei reduceri de 90% a emisiilor până în 2040 impune îndeplinirea unui număr de condiții favorabile. Primul pas constă în implementarea completă a legislației existente pentru reducerea emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030. Un alt element cheie este actualizarea proiectelor de planuri naționale privind energia și clima pentru monitorizarea progreselor, în timp ce Comisia va colabora strâns cu statele membre, industria și partenerii sociali pentru a facilita acțiunile necesare.

Green Deal va trebui să evolueze într-un acord de decarbonizare industrială, capitalizând punctele forte, precum energia eoliană, hidroenergia și electrolizoarele. Prioritățile includ extinderea capacității de producție în sectoarele emergente, precum bateriile, vehiculele electrice, pompele de căldură, energia solară fotovoltaică, CCU/CCS, biogazul, biometanul și economia circulară. Stabilirea unui preț al carbonului și accesul la finanțare sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor în industria europeană. Comisia va crea un grup operativ specializat pentru a dezvolta o abordare globală a tarifării și a piețelor de carbon. Mobilizarea unei combinații adecvate de investiții publice și private este crucială pentru asigurarea durabilității și competitivității economiei. O abordare europeană va fi necesară în următori ani, în materie de finanțare, în strânsă cooperare cu statele membre.

Echitatea, solidaritatea și politicile sociale rămân fundamentale în tranziția climatică. Acțiunile climatice trebuie să aducă beneficii întregii societăți, iar politicile climatice trebuie să țină seama de cei care sunt cei mai vulnerabili sau care se confruntă cu cele mai mari dificultăți de adaptare. Fondul social pentru climă și Fondul pentru o tranziție echitabilă exemplifică politici ce sprijină cetățenii, regiunile, întreprinderile și angajații. Dialogul deschis cu toate părțile interesate este crucial în realizarea tranziției curate, de aceea Comisia a inițiat deja discuții oficiale cu industria și agricultura. În luniile următoare, dezbaterile politice în Europa va oferi oportunitatea de a implica publicul în etapele și alegerile viitoare. Dialogul structurat cu partenerii sociali trebuie consolidat și concentrat pe ocuparea forței de muncă, mobilității, calitatea locurilor de muncă și investiții în recalificare și perfecționare profesională. Ritmul de decarbonizare depinde de tehnologiile cu emisii reduse și de utilizarea eficientă a resurselor într-o economie circulară.

Există preconizări că sectorul energetic va atinge decarbonizarea completă la scurt timp după 2040, bazându-se pe soluții energetice de emisii zero sau reduse, precum sursele regenerabile, energia nucleară, eficiența energetică și tehnologii, precum stocarea, CSC, CCU, eliminarea carbonului, energia geotermală și hidroelectrică. Lansarea Alianței Industriale pentru Reactoare Modulare de Mici Dimensiuni are scopul de a spori competitivitatea industrială și de a construi un lanț de aprovizionare robust în UE, contribuind la reducerea dependenței de combustibilii fosili cu 80% între 2021 și 2040. Sectorul transporturilor se va decarboniza prin soluții tehnologice și prețuri la carbon, iar, cu politici și sprijin adecvat, sectorul agricol poate juca un rol important în tranziție, asigurând în același timp o producție alimentară suficientă, venituri echitabile și servicii vitale, așa cum creșterea capacității solurilor și a pădurilor de a stoca mai mult carbon. Totodată, un dialog holistic cu industria alimentară ar dezvolta practicile și modelele de afaceri durabile.

UE continuă să dezvolte condițiile-cadru pentru a atrage investiții și producții, asigurând o tranziție climatică de succes alături de o competitivitate industrială consolidată, în special în domeniile tehnologiilor curate. Viitorul cadru pentru decarbonizarea industriei se va construi pe baza planului industrial european Green Deal. Investițiile publice vor fi direcționate eficient, combinând subvenții, împrumuturi, capitaluri proprii, garanții și alte forme de sprijin public. Prețurile carbonului vor continua să joace un rol cheie în stimularea investițiilor în tehnologiile curate, generând venituri pentru acțiuni de combatere a schimbărilor climatice și sprijin social pentru tranziție.

Atingerea obiectivului recomandat de reducere a emisiilor cu 90% implică atât reducerea emisiilor, cât și eliminarea carbonului. Aceasta presupune implementarea tehnologiilor de captare și stocare a carbonului, precum și utilizarea acestuia în industrii. Strategia UE pentru gestionarea carbonului industrial va susține dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și infrastructura de transport CO2. Captarea carbonului va fi orientată către sectoarele greu de decarbonizat, în care alternativele sunt mai puțin viabile economic. Eliminarea carbonului va deveni crucială pentru a obține emisii negative după 2050.