Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Silcotub S.A., cel mai important producător român de țevi fără sudură de diametre mici, parte a companiei Tenaris, a anunțat demararea unui proiect sustenabil de producție a energiei din surse regenerabile solare în Călărași, cu o putere nominală de 19,8 MW, respectiv 21,216 MWp.

Valoarea totală a investiției este de 96.943.052,60 de lei cu TVA, din care 29.088.180,00 lei sunt nerambursabili, iar contribuția proprie a companiei fiind de 67.854.872,60 lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, între decembrie 2023 și decembrie 2024.

Amplasamentul proiectului este alcătuit din două loturi lipite, respectiv un teren intravilan, având o suprafață de 25.000 mp și un teren intravilan cu o suprafață de 215.000 mp în acte și 211.854 mp măsurați.

Implementarea proiectului de producere a energiei din surse regenerabile de către SC SILCOTUB SA aduce o reducere semnificativă a gazelor cu efect de seră, estimată la 18.971,42 tone echivalent de CO2 anual. Prin funcționarea noii capacități cu o putere nominală de 19,8 MW și capacitate instalată de 21,216 MWp, se va realiza o producție brută de energie primară din surse regenerabile de 2.64213 mii tep/an. De asemenea, producția totală de energie electrică din surse regenerabile este de 30,713 MWh/an și de 614,260 MWh în decursul a 20 de ani. Aceste rezultate reflectă un angajament semnificativ pentru sustenabilitate și combaterea schimbărilor climatice.

Primul rezultat indică extinderea capacității operaționale suplimentare instalate de producere a energiei din surse regenerabile de către SC SILCOTUB SA, cu o putere nominală de 19,8 MW și o capacitate instalată de 21,216 MWp, pe un amplasament format din două loturi în Călărași.

Al doilea rezultat reflectă o reducere a gazelor cu efect de seră, anuală, estimată în cuantum de 18.971,42 tone echivalent de CO2.

Al treilea rezultat arată obținerea unei producții brute de energie primară din surse regenerabile de 2.64213 mii tep/an.

Al patrulea rezultat prezintă realizarea unei producții totale de energie electrică din surse regenerabile de 30,713 MWh/an și de 614,260 MWh în decursul a 20 de ani.

Din 2004, Silcotub S.A. este parte a companiei Tenaris, lider mondial în producția și furnizarea de produse tubulare și servicii conexe pentru industria energetică, industria auto, sectorul de petrol și gaze, precum și multe alte aplicații industriale. De asemenea, compania este prezentă în 9 orașe din țară și operează unități de producție complet integrate, de la colectarea și pregătirea fierului vechi în Popești-Leordeni, Brașov și Iernut, la elaborarea oțelului în Călărași și realizarea de produse tubulare cu valoare adăugată mare la Zalău. Silcotub S.A. deține o fabrică de prăjini de pompare în Câmpina și un centru de servicii în Ploiești ceea ce completează portofoliul de produse pentru clienții din industria de petrol și gaze.

Delgaz Grid, compania membră a Grupului E.ON România, a încheiat proiectul de investiții finanțat din fonduri europene prin care a modernizat stațiile de transformare Huși, Stănilești, Vetrișoaia, Fălciu, Murgeni.

Proiectul a inclus înlocuirea echipamentelor de înaltă și medie tensiune, precum și crearea condițiilor necesare pentru integrarea în SCADA (control și achiziție de date la distanță) a celor cinci stații de transformare.

Fondurile provenite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 au fost axate pe promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 37,2 milioane de lei din care 23 de milioane de lei din FEDR, 4 milioane de lei din Bugetul Național și 10,2 milioane de lei din contribuția Delgaz Grid.

Lucrările derulate în perioada 21.08.2019 – 31.12.2023 au avut ca principal obiectiv creșterea siguranței, reducerea întreruperilor și îmbunătățirea serviciului. De asemenea, îmbunătățirea serviciului de distribuție pentru peste 40.000 de clienți, alimentați din stațiile incluse în proiect.

Strategia Delgaz Grid, în contextul tranziției energetice către energia verde, reflectă integrarea rețelelor de energie tot mai inteligente pentru a genera cât mai multă energie din surse regenerabile.