Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

În opinia directorului asociației transportatorilor belgieni FEBETRA, Philippe Degraef, este la fel de clar că există probleme legate de mediu și de climă – deci este nevoie de soluții verzi și sustenabile – și că noua normalitate va costa enorm, aspect pe care guvernele îl ascund sau nu îl prezintă suficient.

În aceste condiții, instituțiile publice, expeditorii și transportatorii vor trebui să colaboreze și să convină asupra unei distribuții echitabile a costurilor suplimentare asociate inevitabil cu trecerea la logistica fără emisii. „Pentru că, indiferent cum privești lucrurile, sustenabil este sinonim cu scump.“ Sectorul transporturilor este pregătit să contribuie la protejarea mediului și a climei, crede directorul FEBETRA, dar și calendarul trasat de politicieni trebuie să fie fezabil din punct de vedere practic și, mai mult, să fie accesibil. Or, diferitele autorități cu care asociația belgiană este în contact în contextul tranziției energetice par să uite că transportul este un sector tipic al IMM-urilor, ale căror rezerve financiare sunt modeste. Deci cu atât mai mult realismul și accesibilitatea sunt parametri care trebuie luați în considerare când vorbim de schimbările climatice, „pentru a evita carnagiul. Ideea că țara noastră și, prin extensie, întreaga Uniune Europeană pot fi protejate împotriva schimbărilor climatice fără eforturi financiare mari este o iluzie. Poate este un adevăr neplăcut, mai ales în actuala perioadă electorală, dar toată lumea, fără excepție, va trebui să sape adânc în portofele.“

… atrage atenția Philippe Degraef, directorul asociației profesionale FEBETRA. Iar soluții miraculoase pentru a rezolva deficitul de pe piața muncii nu există – dacă ar fi existat, ar fi fost deja puse în practică. Nici dacă ar crește la 80% rata de ocupare a forței de muncă lucrând mai mult și implicând șomerii, bolnavii și persoanele inactive, tot nu va scădea deficitul de pe piața forței de muncă.

O parte din răspuns, în opinia directorului FEBETRA, poate veni din digitalizare și automatizare, dar nu toate activitățile se pretează la fel de mult la asta, iar camioanele autonome nu vor fi o realitate decât în viitorul îndepărtat, deoarece, deși tehnologia avansează rapid, elaborarea cadrului juridic în care ele să poată lucra este abia la început.

Migrația forței de muncă din afara UE este un subiect sensibil din punct de vedere politic, în special pentru lucrătorii slab calificați, dar directorul FEBETRA crede că ideea nu trebuie respinsă complet, mai ales că pentru unele categorii profesionale, în care se includ și șoferii de camion, importul din țările cu excedent de forță de muncă devine o necesitate pentru a rezolva deficitul structural din Europa. Doar că, pentru a elimina imediat orice indiciu de dumping social, FEBETRA subliniază și de această dată că lucrătorii străini trebuie să beneficieze de același contract de muncă și aceleași salarii și condiții de muncă pe care le au și colegii lor belgieni. Contrar a ceea ce se pretinde în unele cercuri, Philippe Degraef mai subliniază că migrația nu este neapărat un cost, ci poate fi o soluție reciproc avantajoasă: transportatorii își pot crește cifra de afaceri, iar lucrătorii extracomunitari se fac utili și câștigă un salariu decent. În plus, statul beneficiază de contribuții suplimentare la asigurările sociale, ceea ce nu se întâmplă când muncitorii străini lucrează ilegal în Belgia.