Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Transportatorii italieni sunt nemulțumiți de faptul că timpii de așteptare pentru încărcarea și descărcarea camioanelor în Italia sunt foarte lungi și mult mai lungi decât în alte țări europene. Cu toate acestea, până în prezent, nimeni nu le-a cuantificat în timp și în termeni economici. Centro Studi al asociației patronale Federtrasporti a încercat să facă acest lucru folosind baza de date Districò, cu rezultate surprinzătoare: analizând 82.792 de zile lucrătoare ale transportatorilor asociați la consorțiile membre ale Federtrasporti, a rezultat că șoferii acestor firme au petrecut în total 42.000 de perioade de conducere zilnică pe an așteptând, aproape jumătate din timpul pe care îl pot dedica acestei activități. Acest lucru corespunde unui cost de 3 miliarde de euro pentru companiile de transport rutier.

Calculul se bazează pe o verificare încrucișată între urmărirea prin satelit și tahografele digitale ale vehiculelor. Rezultă că, dintr-un posibil angajament zilnic de 11,28 ore, în medie, fiecare șofer petrece 6,18 ore la volan, 35 de minute pentru pauze și 4,35 ore pentru încărcare și descărcare. Dacă scădem din aceste 35 de minute pentru încărcarea și descărcarea efectivă, rămân în medie 4 ore de așteptare în fiecare zi. Sigur, valorile variază în funcție de tipul de transport și de client. De exemplu, în cazul transportului de containere, timpul mediu zilnic de condus scade la 5 ore și 52 de minute.

Pe această bază reiese că, în cele 82.792 de zile lucrătoare luate în considerare pentru cercetare, șoferii petrec în total 331.169 de ore de așteptare, echivalentul a 42.000 de perioade de 8 ore de condus. Acest lucru înseamnă un cost pentru șoferi de 10 milioane de euro pe an (luând în considerare un salariu mediu brut de 50.000 de euro pe an), la care se adaugă pierderea de productivitate a vehiculelor.

Cercetarea Federtrasporti consideră că, fără timpul de așteptare, o companie de transport ar putea să-și mărească cifra de afaceri cu 15%. În termeni concreți, acest lucru ar putea însemna efectuarea cursei într-o singură zi sau efectuarea unei a doua călătorii. Ținând cont de faptul că transportul rutier de mărfuri generează o cifră de afaceri anuală de 45 de miliarde de euro, acest lucru înseamnă o pierdere de 3 miliarde de euro pe an.

Pe lângă aspectul economic, acest fenomen are și un aspect uman, deoarece timpul de așteptare și întârzierile rezultate în planificarea călătoriei au un impact negativ asupra sănătății șoferului. Trebuie doar să ne gândim la stresul de a recalcula timpii de condus, la anxietatea de a recupera timpul de odihnă în timpul încărcării, la necunoscutul de a ajunge acasă și la nevoia constantă de a justifica întârzierea în fața angajatorului și a clientului. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că meseria de șofer este evitată de tineri.

Există cel puțin 2 modalități de a aborda această problemă. Prima este de a extinde orele de funcționare la punctele de încărcare și descărcare. Cercetarea Federtrasporti arată că doar una din cele 5 platforme de distribuție la scară largă luate în considerare funcționează după ora 13:00. Al doilea este impunerea plății pentru timpul de așteptare de către expeditor. Aceasta este o posibilitate prevăzută în prezent, dar cel mai adesea nu este aplicată.

Prezentând studiul, președintele Federtrasporti, Claudio Villa, a declarat: “Aș fi dispus să renunț la câteva puncte procentuale din tarif în schimbul prelungirii intervalelor de timp în care depozitele și magaziile sunt deschise. Dacă am putea să ne încărcăm și, prin urmare, să ne reorganizăm activitățile cu 2 sau 3 ore în plus, am fi mai productivi și am putea compensa un tarif puțin mai mic. Și întregul sistem ar avea mari beneficii.”