Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Consiliul European a adoptat programul UE Mecanismul pentru interconectarea Europei 2.0 (MIE 2.0), în valoare de 33,71 miliarde EUR, menit să finanțeze dezvoltarea unei infrastructuri durabile și de înaltă performanță în domeniile transporturilor, digitalului și energiei.

Este cea de-a doua ediție a programului și se va desfășura în perioada 2021-2027, pachetul urmând să ajungă în Parlament pentru adoptarea finală.

Defalcarea bugetului MIE

Bugetele pentru fiecare sector vor fi (în prețuri curente):

În domeniul transporturilor, MIE 2.0 va promova rețele interconectate și multimodale în scopul dezvoltării și al modernizării infrastructurii feroviare, rutiere, maritime și a căilor navigabile interioare, precum și în scopul asigurării unei mobilități în condiții de siguranță și securitate. Se va acorda prioritate dezvoltării în continuare a rețelelor transeuropene de transport (TEN-T), punându-se accent pe verigile lipsă și pe proiectele transfrontaliere cu valoare adăugată pentru UE. Din bugetul pentru transporturi, o sumă de 1,38 miliarde EUR (la prețurile din 2018) va fi utilizată pentru a finanța proiecte feroviare majore între țările beneficiare ale fondurilor de coeziune.

De asemenea, MIE 2.0 va asigura faptul că, atunci când infrastructura va fi adaptată în vederea îmbunătățirii mobilității militare în interiorul UE, ea va putea avea o dublă utilizare, satisfăcând atât nevoile civile, cât și pe cele militare. Mobilitatea militară va beneficia de o alocare separată în valoare de 1,69 miliarde EUR în cadrul bugetului pentru transporturi.

În sectorul energiei, programul urmărește să contribuie la integrarea în continuare a pieței europene a energiei, îmbunătățind interoperabilitatea transfrontalieră și transsectorială a rețelelor energetice, facilitând decarbonizarea și asigurând securitatea aprovizionării. De asemenea, va fi disponibilă finanțare pentru proiecte transfrontaliere în domeniul producerii de energie din surse regenerabile. La definirea criteriilor de atribuire a contractelor, va fi luată în considerare coerența cu planurile UE și cele naționale privind energia și clima, inclusiv cu principiul „eficiența energetică înainte de toate”.

În domeniul conectivității digitale, sfera de aplicare a programului a fost extinsă pentru a reflecta faptul că transformarea digitală a economiei și a societății în ansamblu depinde de accesul universal la rețele de mare și foarte mare capacitate fiabile și accesibile ca preț. Conectivitatea digitală este, de asemenea, un factor decisiv în reducerea discrepanțelor economice, sociale și teritoriale. Pentru a fi eligibil să primească sprijin din partea MIE 2.0, un proiect va trebui să contribuie la piața unică digitală și la obiectivele de conectivitate ale UE. Se va acorda prioritate proiectelor care asigură o arie mai mare de acoperire, inclusiv pentru gospodării.

Votul de astăzi înseamnă adoptarea de către Consiliu a poziției sale în primă lectură. Actul legislativ trebuie acum să fie adoptat de Parlamentul European în a doua lectură înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Regulamentul va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării sale. Se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021.