Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

În această săptămână, Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) a coordonat mai multe inspecții comune cu participarea autorităților din statele membre ale UE. În total, inspecțiile au avut loc în 8 țări. 18 state membre ale UE au participat la inspecții.

În mod obișnuit, în timpul acestor inspecții, autoritățile controlează aplicarea Pachetului Mobilitate și a lex-specialis privind detașarea șoferilor, precum și respectarea normelor generale privind timpii de conducere și perioadele de odihnă, utilizarea tahografului, încărcătura maximă, încălcări ale normelor privind salariile și timpul de lucru.

ELA și inspectoratele de muncă din statele membre participante au organizat, coordonat și executat inspecțiile în cooperare cu autoritățile de circulație rutieră, precum și cu Roadpol.

De asemenea, Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) a sprijinit și a facilitat participarea observatorilor din partea diferitelor autorități naționale ale statelor membre ale UE.

Autoritatea Europeană a Muncii va publica rezultatele inspecțiilor în cursul săptămânii viitoare.

Țările care au participat la inspecții au fost: Belgia, Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia, Estonia, Slovenia, România, Slovacia, Spania, Italia, Olanda, Lituania, Polonia, Franța, Danemarca, Irlanda, Malta.

Detalii privind inspecțiile:

În plus, multe țări au efectuat inspecții interne în timpul săptămânii de acțiune. Aceste țări sunt:

ELA oferă statelor membre sprijin operațional și asistență în pregătirea și coordonarea inspecțiilor și a acțiunilor de monitorizare. De exemplu, ELA facilitează comunicarea și schimbul de informații, organizează întâlniri comune de pregătire, operaționale și de monitorizare și oferă sprijin financiar (rambursarea cheltuielilor de traducere, cazare și deplasare ocazionate de acțiunile transfrontaliere). De asemenea, ELA oferă și alte tipuri de sprijin, cum ar fi traducerea documentației specifice unui caz sau a materialelor de comunicare.

Ofițerii de legătură naționali ai ELA detașați din fiecare stat membru al UE sprijină această coordonare și facilitare a activităților transfrontaliere.