Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

În martie anul trecut, Guvernul a aprobat Decretul-Lege Regal 3/2022, la care s-a angajat în decembrie în fața asociațiilor de transportatori, care cuprinde toate măsurile de reglementare în domeniul economic și al muncii convenite cu sectorul și care au dus la anularea grevei sectorului, programată pentru săptămâna Crăciunului.

Printre măsurile incluse în regulamentul menționat mai sus, care a fost validat ulterior de Congresul Deputaților, se numără una dintre revendicările istorice ale Fenadismer și ale celorlalte asociații de transportatori, cum ar fi interzicerea încărcării și descărcării de către șoferi, bazată pe motive de siguranță și care este inovatoare în Uniunea Europeană, deoarece, cu excepția Portugaliei, unde a fost aprobată anul trecut și într-o formă mai limitată, nu este reglementată în nicio altă țară europeană.

Astfel, decretul-lege stabilește interdicția pentru conducătorii de vehicule de transport de mărfuri cu o greutate totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, publice sau private, de a participa la încărcarea și descărcarea mărfurilor și a suporturilor, ambalajelor, containerelor sau lădițelor acestora. Regulamentul a stabilit un termen de grație de 6 luni pentru intrarea sa în vigoare, similar celui aprobat în Portugalia, adică intră în vigoare de la 2 septembrie, astfel încât centrele de încărcare și descărcare să poată angaja și forma personalul necesar pentru îndeplinirea acestor sarcini (lucrători de depozit, operatori de stivuitoare etc.).

În acest sens, trebuie precizat că măsura se aplică tuturor conducătorilor auto, indiferent dacă sunt independenți sau salariați, și se aplică, de asemenea, conducătorilor auto ai companiilor de transport străine care efectuează transporturi în Spania.

Cu toate acestea, noul regulament prevede excepții de la această interdicție în cazul anumitor tipuri de transport care, datorită specificului lor sau al destinatarului mărfurilor, necesită ca șoferul să efectueze astfel de sarcini, caz în care întreprinderea de transport trebuie să primească o plată suplimentară pentru aceste sarcini, diferențiată în prețul transportului, care trebuie să acopere costurile de efectuare a acestor sarcini.

Acest lucru se aplică în special următoarelor tipuri de transport:

În sfârșit, trebuie amintit că, în cazul nerespectării acestei interdicții, decretul-lege prevede pedepsirea acestei încălcări (considerată abatere foarte gravă) cu o amendă cuprinsă între 4.001 și 6.000 de euro, care va fi aplicată atât întreprinderii de transport de care aparține conducătorul auto, cât și proprietarului centrului de încărcare sau descărcare unde a fost încălcată interdicția. În plus, Fenadismer reamintește că, pe lângă infracțiunea de transport, nerespectarea noii interdicții are repercusiuni și consecințe importante pentru proprietarul centrului de încărcare și descărcare în domeniul prevenirii riscurilor profesionale și chiar în domeniul penal în cazul unui accident cauzat de șoferul care efectuează astfel de activități deși acestea sunt interzise.