Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Cel mai recent studiu realizat de Academia de Studii Economice din București (ASE) şi Consiliul Investitorilor Străini (FIC), privind Investițiile Străine Directe (ISD) în România a arătat că ar fi oportună o prezență mai intensă a României pe piețele internaționale, cu precădere în această perioadă, prin agențiile guvernamentale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor. Cu o atitudine proactivă, acestea ar putea coordona contacte cu potențiali investitori, facilitând relația cu administrațiile locale în implementarea proiectelor de investiții. „România traversează un context economic dificil, însă aceasta este și o perioadă cu oportunități de creștere. Investițiile ar putea reprezenta o poveste de succes pentru România. Echipată cu resursele potrivite – cum ar fi un organism dedicat, după modelele de succes din țările din regiune – România ar trebui să se concentreze asupra atragerii de ISD pe termen scurt, mediu și lung”, a menționat președintele FIC, Ramona Jurubiță.

Printre alte concluzii care se desprind din analiză menționăm:

Pe viitor, România trebuie să continue să atragă investiții străine directe prin creșterea capacității de absorbție a economiei, dezvoltarea unor strategii pe termen lung și printr-o abordare adecvată, care ține cont de realitățile economiei românești și europene.