Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Proiectul de modificare a OG 37/2007, prin care sunt preluate în legislaţia românească acele prevederi din Pachetul Mobilitate care au intrat în vigoare din 20 august 2020, a fost amendat – în urma dezbaterii publice organizată de Ministerul Transporturilor în septembrie – şi reîncărcat pe site-ul instituţiei.

Astfel, la categoria încălcărilor deosebit de grave, spre deosebire de varianta propusă iniţial, acum se specifică la articolul 8, alineatul 1, literele e) şi j) termenul clar de „tahograf”, fără referiri la echipamente sau aparate de înregistrare, cum era în varianta anterioară a proiectului. De asemenea, termenul de „agent constatator” este înlocuit cu „inspector ISCTR”.

La încălcări grave – articolul 8, alineatul 2, literele nn), oo) şi pp), precum şi la articolul 8, alineatul 3, literele aa), bb) şi cc) – toate nou introduse – se face acum precizarea că prevederile se referă la conducătorii auto care asigură „un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane”. La fel, şi la încălcări minore – articol 8, alineatul 4, litera u) se referă la transport internaţional de persoane. Este vorba practic despre excepţiile la transportul de persoane adoptate la nivel european prin regulamentul 403/2016, care abia acum au fost transpuse în legislaţia românească, astfel că, la prima citire a proiectului de modificare a OG 37, au creat confuzie în rândul cărăuşilor de marfă.

Articolul 9 alineatul 4, litera e) clarifică referirea la „personalul cu atribuţii de control din cadrul Registrului Auto Român” de „la sediul atelierelor autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză” şi nu la sediul persoanei juridice, cum era în prima variantă. Apoi, după ce la alineatul 5 al articolului 9 se dispune ca deţinătorul autovehiculului să suporte costurile verificării tahografului sau a limitatorului de viteză, dacă inspectori ISCTR solicită acest lucru în urma controlului, se introduce şi un alineat 6, prin care se precizează că „dacă în urma verificării nu se constată că integritatea tahografului a fost afectată, costurile verificării se suportă de către ISCTR”.

Proiectul de modificare al OG 37 mai precizează ca actualizarea Normelor metodologice să cuprindă prevederi detaliate privind direcţionarea vehiculului, la solicitarea inspectorilor ISCTR, către un atelier autorizat în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrităţii tahografului, în cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabilă privind existenţa unei fraudări a tahografului, dar şi prevederi privind modalităţile prin care operatorul de transport asigură respectarea obligaţiei de a organiza activitatea conducătorilor auto în condiţiile prevăzute la art. 8 alineatul 8a din Regulamentul 561/2006.

Luni, 5 octombrie, va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor subcomisie pe proiectul de modificare a OG 37.