Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Pentru managerii de flote este esen?ial s? aib? un control eficient asupra rutelor parcurse, consumului real de carburant sau a punctelor de interes (POI-uri) atinse de vehicule pe trasee.
80% dintre managerii de flote consider? consumul de combustibil ca principalul generator de costuri într-o flot?, în timp ce 56% din administratorii care nu folosesc un sistem de monitorizare performant au afirmat c? problemele cu ?oferii reprezint? cea mai mare provocare. (sursa Studiu de Pia?? SafeFleet)
 

Cum pot fi rezolvate astfel de probleme semnalate de managerii de flote auto? Pe lâng? func?ionalit??ile de baz? cu care ace?tia s-au familiarizat deja (monitorizare flot?, comportament ?oferi, consum de combustibil, etc) de acum în SafeFleet Portal exist? acces la o nou? func?ionalitate – Verificarea Traseelor. Aceasta vine ca metod? complementar? de monitorizare a activit??ii ?oferilor ?i optimizare a resurselor prin:

• vizualizarea ?i verificarea traseelor parcurse de vehiculele din flot? într-un anumit interval de timp;

• generarea rutelor optime pentru traseele parcurse frecvent de vehiculele din flot? cu ajutorul Google Maps;

• compararea acestor distan?e optimizate ale traseelor cu distan?ele efective parcurse de ?oferi;

• verificarea punctele setate de pe traseul stabilit – dac? au fost atinse ?i ordinea în care au fost parcurse.

Vezi în tutorialul de mai jos cât de simplu po?i acum accesa ?i vizualiza date cu privire la traseele parcurse de ?oferii t?i:

Noua func?ionalitate este recomandat? pentru cea mai mare parte a industriilor care de?in flote auto ?i poate fi utilizat? cu diferite scopuri. De exemplu:

reducerea costurilor cu combustibilul ?i a timpilor de condus: În transport ai nevoie de o monitorizare complex? pe fiecare traseu alocat per client pentru a respecta aloc?rile de costuri pentru distan?ele estimate.

verificarea distan?elor parcurse ?i respectarea POI-urilor: În domenii precum salubrizare, transport public, distribu?ie, ?oferii din flot? efectueaz? frecvent aceea?i rut?. Cu ajutorul func?ionalit??ii Verificare Trasee se pot calcula exact distan?ele optime între punctele prin care trebuie s? treac? un vehicul ?i verifica ordinea în care aceste puncte au fost parcurse. De asemenea, Verificare trasee poate fi foarte util? ?i pentru companiile care de?in echipe de vânz?ri – acestea urmeaz? trasee diferite având ca obiectiv s? ating? o serie de puncte de interes (clien?i). Traseele pot fi verificate în fiecare zi pentru fiecare vehicul în parte – în func?ie punctele de interes ce trebuie vizitate;
 

Aceast? nou? func?ionalitate poate fi testat? atât de clien?ii SafeFleet, cât ?i de cei care nu utilizeaz? înc? aceast? platform? prin solicitarea gratuit? a unui FreeTrial.

Pentru managerii de flote este esen?ial s? aib? un control eficient asupra rutelor parcurse, consumului real de carburant sau a punctelor de interes (POI-uri) atinse de vehicule pe trasee.
80% dintre managerii de flote consider? consumul de combustibil ca principalul generator de costuri într-o flot?, în timp ce 56% din administratorii care nu folosesc un sistem de monitorizare performant au afirmat c? problemele cu ?oferii reprezint? cea mai mare provocare. (sursa Studiu de Pia?? SafeFleet)
 

Cum pot fi rezolvate astfel de probleme semnalate de managerii de flote auto? Pe lâng? func?ionalit??ile de baz? cu care ace?tia s-au familiarizat deja (monitorizare flot?, comportament ?oferi, consum de combustibil, etc) de acum în SafeFleet Portal exist? acces la o nou? func?ionalitate – Verificarea Traseelor. Aceasta vine ca metod? complementar? de monitorizare a activit??ii ?oferilor ?i optimizare a resurselor prin:

• vizualizarea ?i verificarea traseelor parcurse de vehiculele din flot? într-un anumit interval de timp;

• generarea rutelor optime pentru traseele parcurse frecvent de vehiculele din flot? cu ajutorul Google Maps;

• compararea acestor distan?e optimizate ale traseelor cu distan?ele efective parcurse de ?oferi;

• verificarea punctele setate de pe traseul stabilit – dac? au fost atinse ?i ordinea în care au fost parcurse.

Vezi în tutorialul de mai jos cât de simplu po?i acum accesa ?i vizualiza date cu privire la traseele parcurse de ?oferii t?i:

Noua func?ionalitate este recomandat? pentru cea mai mare parte a industriilor care de?in flote auto ?i poate fi utilizat? cu diferite scopuri. De exemplu:

reducerea costurilor cu combustibilul ?i a timpilor de condus: În transport ai nevoie de o monitorizare complex? pe fiecare traseu alocat per client pentru a respecta aloc?rile de costuri pentru distan?ele estimate.

verificarea distan?elor parcurse ?i respectarea POI-urilor: În domenii precum salubrizare, transport public, distribu?ie, ?oferii din flot? efectueaz? frecvent aceea?i rut?. Cu ajutorul func?ionalit??ii Verificare Trasee se pot calcula exact distan?ele optime între punctele prin care trebuie s? treac? un vehicul ?i verifica ordinea în care aceste puncte au fost parcurse. De asemenea, Verificare trasee poate fi foarte util? ?i pentru companiile care de?in echipe de vânz?ri – acestea urmeaz? trasee diferite având ca obiectiv s? ating? o serie de puncte de interes (clien?i). Traseele pot fi verificate în fiecare zi pentru fiecare vehicul în parte – în func?ie punctele de interes ce trebuie vizitate;
 

Aceast? nou? func?ionalitate poate fi testat? atât de clien?ii SafeFleet, cât ?i de cei care nu utilizeaz? înc? aceast? platform? prin solicitarea gratuit? a unui FreeTrial.